Annons:
  Sök på innehåll hos Allt för föraldrar
"Kontrollen"?
Skrivet av Mia
Barn har det (oftast) bäst hemma.
Skrivet av Borta bra men hemma bäst.

Föräldrarbalken och barnkonventionen:

Skrivet av Mia
I Föräldrarbalken kan du läsa följande:

Barns grundläggande rättigheter:

"Till en god vård och fostran hör att barnet får känna att det behövs och att det får pröva sin förmåga och utveckla sina inneboende resurser för att efterhand frigöra sig från sitt beroende av föräldrarna."

I FN:s Barnkonvention står följande:

"Undervisningen bör förbereda barnet för livet, utveckla respekt för mänskliga rättigheter och fostra i en anda av förståelse, fred, tolerans och vänskap mellan folken."

Viktigt som förälder är att förstå att en dagmamma eller ett dagis aldrig är "istället för mamma/ pappa" utan enbart ett komplement till barnets hem och familj.

Dagmamman/ daghemmet ska ge barnet något extra - inte beröva föräldrarna ansvar....

Mia

Svar
Påhopp Skrivet av    Borta bra men hemma bäst.
Men....varför sved det? Skrivet av    Mia
Annons:
Annons:
Annons:

Faktabank

Artiklar och nyttig information

Vårt instagram-flöde

annons