Sjukdomsförloppet

Jag var en fullt frisk kvinna innan jag blev sjuk i tjocktarmscancer. Dock hade jag sedan  många år problem med hård mage och opererades för svåra hemorrojder något år innan  min cancerdiagnos.

Jag fick svåra buksmärtor, som tarmvred  som kom och gick under några dagar. Detta eskalerade och jag började kräkas. Åkte in akut med ambulans till Södersjukhuset där jag röntgades. Detta är ett ganska ovanligt förlopp vid tjocktarmcancer då det vanliga är

viktnegång

Blodig avföring, ömsom hård, ömsom mjuk

stor trötthet

Under en längre tid

 

Det görs både rektoskopi och koloskopi i flera dagar  innan man upptäcker en clementinstor tumör  högt upp på vänster sida i tjocktarmen. Jag opereras direkt och 80 cm av tarmen tas bort. Det tar lång tid för mig att komma hem.

4 veckor blir jag kvar på SÖS pga av att tarmen inte kommer igång. Man känner igenom min lever med händerna under operationen och inga metastaser verkar finnas där.

Det görs också ett ultraljud på levern som är spridningsfri. Däremot plockar man ut 48 lymfkörtlar, knutna till tarmen , där 1 är cancerogen, dvs smittad. Av den enda lilla

anledningen får jag cellgifter under sex månader.  Jag fortsätter jobba under min behandling och efter tre månader röntgas jag.  Då upptäcker man metastaser i levern. Alltså har dessa tillkommit under cellgiftbehandlingen.

Jag byter till en annan sort för att krympa metastaserna så de kan opereras bort. 2009 görs en leverressektion på Huddinge sjukhus. Den är en baggis mot den första operationen och jag är hemma efter 10 dagar. Nu går jag på sexmånaders kontroller då man röntgar buk och lungor. Jag har vid de senaste kontrollerna inte fått något återfall och har nu 1 år kvar till ”friskförklaring”. (Vad det nu innebör)

Jag är symtomfri. INTE friskförklarad. I slutet av mars får jag mitt nästa besked

 

Huddinge- 2009 efter min leveroperation

 

 

Huddinge-2009

Huddinge-2009. Ett dränage för att leda ut överflödig vätska efter leverop

Ärret efter min leveropereation

Mamma hjälper mig att försöka gå lite

Aftonbladet kommer till intensiveftervården för att göra en intervju

Stockholms sjukhem där jag stannade två dagar efter min leveroperation

Södersjukhuset. Här har jag klamrar som håller ihop såret efter tjocktarmsoperationen-2008

 

 

Detta är ärret efter den första operationen där man tog 80 cm tarm

Ärret efter några månader

Som det ser ut idag

annonser