Aktivitetsguiden » Abisko Nationalpark
Abisko Nationalpark
Foto: Shutterstock

Abisko Nationalpark

Abisko nationalpark är 7700 hektar och ligger söder om Torneträsk, i Kiruna kommun. Här finner du den fjällbjörksklädda Abiskodalen och det vackra och lättillgängliga fjället Njullá, mest känt för sin blomsterrikedom.

Abiskojåkka flyter genom dalgången och närmast turiststationen och naturum forsar den fram genom en vacker ravin. Kungsleden och flera andra leder och naturstigar löper genom parken.

Djurliv

Kungsörn, havsörn, fjällvråk och jaktfalk kan ses jaga över fjället. Vissa år syns den sällsynta nordsångaren i Njullás sluttningar. I björkskog och videsnår finns gråsiskor, lövsångare, blåhake och bergfink och på fjällheden ljungpipare och fjällpipare. På myrmarkerna trivs vadare och i småtjärnarna smålom. Det fågelrika deltat vid Abiskojåkkas mynning i Torneträsk är fågelskyddsområde under delar av året.

Rovdjur som björn, järv och lo förekommer också i nationalparken. De är svåra att få syn på men under vintern kan du hitta spåren av dem. Vintertid kan du ofta se älg. De har lätt att hitta mat i Abisko eftersom snötäcket inte är så djupt. Renar finns i området under större delen av året.

Kontaktuppgifter till Abisko Nationalpark

Karta