Aktivitetsguiden » Bergsgruvan
Bergsgruvan

Bergsgruvan

I ett smalt parkstråk bredvid Södra station ligger denna mellanstora lekplats.
Lekplatsen är delvis anpassad för barn med funktionsnedsättningar. Bergsgruvan ansluter mot en förskolegård och det finns några byggnader vid lekplatsen som idag inte har parkleksverksamhet. Det brukar ofta vara många barn på lekplatsen.

Det finns möjlighet till parkering på gatorna runt om. Lekplatsen har några olika nivåer i höjdled. Lägst ned mot Rosenlundsgatan ligger en instängslad bollplan, runt om finns ytor där man placerat olika lekredskap bl a en månggunga som står på gummimatta. Lite högre upp finns gungor och en plats med stora lekhus och en klätterställning som man kan nå över en gångbro från den högsta nivån. I slänten finns flera olika släntrutschar och trappor med handledare. Det finns en dusch. Lekplatsen har planerats med tanke på att vara tillgänglig för alla, det finns en del specialutförda lekredskap bla en upphöjd sandlåda.
Det finns många sittplatser på olika ställen och ett stort tak och en grill.I anslutning till lekplatsen finns även en konstgräsplan.

Kontaktuppgifter till Bergsgruvan

Telefon: 08-508 120 00

Karta