Aktivitetsguiden » Björnlandet Nationalpark
Björnlandet Nationalpark
Foto: Shutterstock

Björnlandet Nationalpark

I Åsele lappmark ligger Björnlandet – en storslagen vildmark och en av landets mest värdefulla urskogar. De vackra gamla tallarna, de hänglavsdraperade gransumpskogarna och de tydliga spåren av skogsbränder gör Björnlandet till både ett levande, dynamiskt ekosystem och ett biologiskt arkiv som visar på dramatiska förlopp i gångna tider.

Björnlandet nationalpark bildades 1991 och består av 1100 hektar skog som skyddats till arv för våra efterkommande. Skogarna liknar den natur som Linné beskriver från sin resa i Lappland för drygt 280 år sedan och består mest av gammal tall. Trädåldrar kring 180 år är vanligast men det finns också träd som är betydligt äldre än så.

Kontaktuppgifter till Björnlandet Nationalpark

Karta