Aktivitetsguiden » Bryggartäppan
Bryggartäppan

Bryggartäppan

Bryggartäppan är en ny alldeles annorlunda lekpark på Södermalm.
I parken har skapats en miljö som ska påminna om hur det såg ut på Södermalm under senare hälften av 1800-talet.
Barnen kan också leka med gungor, sandlåda, gungbräda, en labyrint byggd i trä, en stor trähäst med vagn och landgång för tegelbärare.

Med handbyggda trähus uppförda på plats har det i parken skapats en miljö som ska påminna om hur det såg ut på Södermalm under senare hälften av 1800-talet. Husen är byggda i en storlek som passar för barn och har varsamt infogats i den befintliga parken bland gamla fruktträd, syrenbuskar och annan växtlighet. Här finns en verkstad, smedja och en fabriksbyggnad samt stall och utedass. Vagnmakarens hus och ett tidstypiskt bostadshus har också byggts upp. Flera av byggnaderna kan barnen gå in och leka i medan några är kulisshus. I verkstaden och smedjan kan barnen dona med tidsenliga redskap. Byggnaderna kommer att vara upplysta inifrån när det är mörkt.

Barnen kan också leka med gungor, sandlåda, gungbräda, en labyrint byggd i trä, en stor trähäst med vagn och landgång för tegelbärare, allt byggt för hand och omsorgsfullt infogat i parken. Utanför smedjan sitter smeden själv på en bänk. Även en mindre stenbro har murats upp på plats genom lekparken.

Kontaktuppgifter till Bryggartäppan

Telefon: 08-508 120 00

Karta