Aktivitetsguiden » Grimsta naturreservat
Grimsta naturreservat

Grimsta naturreservat

Till Grimsta naturreservat kan du ta dig för att promenera eller jogga, rida eller ta en svamp- och bärplockarrunda. I öppna partier har du en vacker utsikt över Mälaren och längs de lummiga strandpromenaderna finns biologiskt värdefulla våtmarker. Vid Maltesholm och Tyska botten sträcker gamla grova ekar ut sina knotiga grenar över stigen.

Grimstareservatet har även flera kulturhistoriskt intressanta platser med en mängd fornlämningar och rester av torp och gårdar. Under 1800–talet bodde snusfabrikör Ljunglöf i området och efterlämnade bland annat cafévillan vid Kanaanbadet. Kanaan var dessförinnan ett av flera torp i området med bibliska namn.

I Grimstaskogen och Blackebergsskogen kan du vandra genom kuperade barrskogar, örtrika blandskogspartier och ädellövsdungar på slingrande elljusspår eller promenadstigar. Eftersom skogarna har undgått modernt skogsbruk finns många biologiska värden kvar, såsom grova löv- och barrträd.

Karta