Aktivitetsguiden » Judarskogens naturreservat
Judarskogens naturreservat
Foto: Stockholms Stad

Judarskogens naturreservat

Naturreservatet bildades 1995 och är Stockholms första naturreservat. Naturen är omväxlande med öppna ängsmarker och kuperade skogsmarker med sjön Judarn centralt belägen. I hela området finns ett nät av promenadvägar och stigar. Du kan promenera runt sjön Judarn och uppleva sjöns skiftningar och en variation av naturtyper.

I norr omgärdas sjön av våtmarker som utgör en utmärkt livsmiljö för bland annat groddjur. Här finns Stockholms samtliga groddjur representerade, till och med den större vattensalamandern har påträffats. Vattensalamandern är ett ödlelikt groddjur med vacker parningsdräkt. Går du ut i skymningen en aprilkväll kan du få höra grodornas lekläten ljuda vid sjön.

Dagisutflykt vid Judarn

I området finns tydliga spår efter inlandsisen som lämnade stockholmstrakten för cirka 10 000 år sedan. Särskilt intressanta är de så kallade De Geermoränerna som ser ut som upphöjda, långsmala stensamlingar. Detta är en klassisk lokal för att studera inlandsisens spår och De Geermoränerna är klassade som riksintresse. På ett par höjder väster om sjön har de människor som levde här under bronsåldern också lämnat spår i form av gravar och en skålgropssten.

De öppna ytorna i norr var en gång i tiden jordbruksmark. Idag kan de användas för olika aktiviteter som lek och sport. Fälten omgärdas av slånbuskage som under våren blommar i riklig mängd.

Kontaktuppgifter till Judarskogens naturreservat

Karta