Aktivitetsguiden » Palmérsparken
Palmérsparken

Palmérsparken

Här finns en tillgänglighetsanpassad lekmiljö för yngre barn. Gummiunderlag finns under all lekutrustning. Lek i klätterställningen, gungorna, bebisborgen, sandlådan å vila sen i Kompisgungan. Ta med fotbollen och spela på den lilla inhägnade fotbollsplanen. Här finns också en stor gräsmatta för lek och vila.

Lekplatsen ligger i en liten stadsdelspark med uppvuxna träd, gräsmattor och buskage. Det är en mindre lekplats för de yngre barnen.

Lekplatsen har bl a två gungställningar, en sandlåda och en klätterställning för yngre barn. Det är fallskyddsmatta under lekredskapen och asfalt på gångvägarna.

En gångväg genom parken delar lekplatsen och en av två gungställningar ligger på andra sidan gångvägen. Det finns inget staket runt lekplatsen, men inspringningsskydd runt gungorna.

Kontaktuppgifter till Palmérsparken

Telefon: 08-508 030 00

Karta