Aktivitetsguiden » Parkleken Rinken
Parkleken Rinken

Parkleken Rinken

Parkleken är en öppen fritidsverksamhet som barn och vuxna i alla åldrar är välkomna till. I parkleken finns tryggheten med personal som barn och vuxna kan prata med. Det kostar inget och du behöver inte anmäla barnet i förväg. Parklek utomhus.
 
Utomhus finns gungor, klätterställning, rutschkana, sandleksaker, cyklar och plaskdamm. Inomhus kan barnen spela sällskapsspel, måla, rita, sticka, sy, baka. Läxläsning m.m. Vi försöker satsa på svenska traditioner vid jul, påsk och midsommar samt baka semlor till fettisdagen och våfflor på Marie Bebådelsedagen. Vi har en grill men ta med kol själva.
 
Det finns en handikapp-toalett i huset. Det finns avgiftsbelagd parkering vid Rinkeby Centrum eller i bostadsområdena. Det är en del höjdskillnader och långa avstånd att gå för att komma från parkering till lekplats.
 
Lekplatsen består av flera delar. Framför parklekshuset ligger den centrala delen av lekplatsen med olika ytor med lekredskap. Nedanför en brant backe ligger en plaskdamm och en grillplats. Bakom huset, utanför den egentliga lekplatsen finns en del platskrävande lekredskap som linbana, mobilusgunga som är en stor snurrande vippgunga, halfpipe och en basketplan.
 
På den centrala delen finns en stor mängd lekredskap. Det är t.ex. släntrutschbana på en bergknalle, ett högt torn med en tubrutsch, en klätterställning som ser ut som en båt, cykelkarusell, gungdjur. Det finns däckgungor och sandlåda. Alla lekredskap står i sandytor med kant runt, på vissa ställen är kanten sänkt.
 
Plaskdammen har tydligt kontrasterande bottenfärg.
 
Det finns många sittplatser i både sol och skugga och en grillplats bredvid plaskdammen. Det finns regnskydd.
 
Öppettider:
8.30–16.30
 
Typ av service
Lekplats och parklek
 
Organisationsform
Kommunalt
 
Verksam i
Rinkeby-Kista

Kontaktuppgifter till Parkleken Rinken

Telefon:
Rose-Marie Hagman
08-508 016 76

Karta