Stockholms län

På Skärholmsterrassen ovanför torget hittar ni Flamingoparken.

Läs mer »
Stockholms län En medelstor lekplats på en höjd mellan S:t Eriksgatan och Hälsingegatan. Trappor och en gångväg utan trappor leder upp till lekplatsen. Läs mer »
Hela Sverige Lekplatsen Klättran är en lekplats i modernaste design och med gummimatta som genomgående underlag. Närliggande gång- och cykelbanor gör lekplatsen lättillgänglig. Läs mer »
Stockholms län Här finns en tillgänglighetsanpassad lekmiljö för yngre barn. Gummiunderlag finns under all lekutrustning. Lek i klätterställningen, gungorna, bebisborgen, sandlådan å vila sen i Kompisgungan. Läs mer »
Stockholms län Parkleken är en öppen fritidsverksamhet som barn och vuxna i alla åldrar är välkomna till. I parkleken finns tryggheten med personal som barn och vuxna kan prata med. Läs mer »
Skåne län

Temalekplatsen i Fosieborgsparken i Lindeborg innehåller flera häftiga element; bland annat en snarlik kopia av en riktig apollokapsel.

Läs mer »
Skåne län Här är sagolikt att vara! Genom ett enda litet kliv kan man färdas från en värld till en annan. Sagolekplatsen bygger på föreställningen om det ljusa och det mörka i sagans värld. Läs mer »
Stockholms län Lekplatsen är inspirerad av de närbelägna tågspåren för lokal och regionaltrafik samt närheten till Årstaviken och dess båtar. Läs mer »
Stockholms län Lekplats med plaskdamm som ligger i ett brett naturmarksstråk mellan flerfamiljshus ganska nära Bredängstorget.Det finns en månggunga som står på gummimatta och en asfalterad basketplan.I anslutning t Läs mer »
Stockholms län På Vitabergsparken östra kulle ligger en stor nyupprustad lekplats. Läs mer »