Aktivitetsguiden » Stenshuvud Nationalpark
Stenshuvud Nationalpark
Foto: sverigesnationalparker.se

Stenshuvud Nationalpark

Stenshuvuds nationalpark bildades 1986 och ligger på Österlen i sydöstra Skåne. Området har sedan lång tid påverkats av bete och jordbruk. Odlingsrösen, stengärdsgårdar och fornlämningar i området vittnar om människans närvaro och påverkan i landskapet.

Lövskogen dominerar

Nationalparken är 400 ha varav ca 80 ha är hav. Själva berget Stenshuvud består av tre toppar varav den norra är den högsta med sina 97 meter över havet. Området är till stora delar skogsbeklätt med avenbok som dominerande trädslag. Äldre vidkroniga träd som bok och ek står kvar från tiden då området betades. Idag går betesdjur åter i nationalparken och håller landskapet öppet.

Inom nationalparken finns många olika naturtyper vilket ger en artrik flora och fauna. Här finns sandhed, kalkfuktäng, klippkust och vacker sandstrand. Nationalparken har även ett rikt djurliv. Om du har tur kan du få syn på rådjur, grävling, räv och mård. Eller kanske småvessla, större skogsmus och ekorre. Den sällsynta hasselmusen är svår att upptäcka eftersom den är vaken om natten och bor i snår.

Nedanför berget på västra sidan finns mossen och alkärret. Nationalparken har en rik flora med några rariteter som smultronfingerört, glansbräken, sandnejlika, backsippa och hedblomster.

Kontaktuppgifter till Stenshuvud Nationalpark

Telefon: 0414-70882
E-post: [email protected]

Karta