Aktivitetsguiden » Tyresta nationalpark
Tyresta nationalpark

Tyresta nationalpark

Tyresta nationalpark och naturreservat är ett av de största orörda skogspartierna i Sverige utanför fjällvärlden. Området har en av de finaste urskogarna söder om fjällregionen och 1993 inrättades Tyresta nationalpark som nummer 23 i raden i Sverige. Nationalparken omfattar 1.964 hektar, till den helt övervägande delen bestående av skog i ett omväxlande sprickdalslandskap med tallen som dominerande trädslag uppe på hällmarkerna och granen i de bördigare dalsänkorna. Runt nationalparken ligger Tyresta naturreservat som en skyddande hästsko i söder, öster och norr. Reservatet omfattar 2.700 hektar och totalt är det skyddade området på nästan 5.000 hektar. I reservatet är barrskogen också dominerande men här finns även rika lövskogsområden, värdefulla gamla odlingsmarker och ett stycke innerskärgård.

Sevärdheter: Den variationsrika urskogen, de 300 år gamla jättefurorna, sprickdalslandskapet med isslipade hällar samt de lavtäckta hällmarkerna. Vid nationalparksentrén i Tyresta by finns ett informationscenter, naturum, med en utställning om alla Sveriges nationalparker.

Kontaktuppgifter till Tyresta nationalpark

Telefon: 08-741 08 76
Hemsida: http://www.tyresta.se/

Karta