Annons:
Äldst, mellan eller yngst i syskonskaran?

Äldst, mellan eller yngst i syskonskaran?

Oavsett om du har ett barn eller flera barn kan barnets plats i syskonskaran påverka hur hen ser på sig själv. Vissa forskare menar att födelseordning kan vara minst lika viktigt som genetik. Forskningen pekar på att det finns generella tendenser för barnets personlighet som går att förklara utifrån födelseordning. Till exempelvis att äldsta barnet är mer resultatinriktad än yngsta barnet. Det finns inte bara en teori om hur barn utvecklar sin personlighet. Många forskare menare också att barnets personlighet och attityd inte är förbestämd utifrån födelseordningen, utan snarare påverkas och skapas av personer i deras närhet, som föräldrar och syskon men också av jämnåriga. Men självklart är alla barn och familjer olika och skiljer sig åt, vilket även karaktärsdragen kan göra. 

 

Generella karaktärsdrag

Äldsta barn
Pålitlig
Samvetsgrann
Strukturerad
Försiktig
Effektiv

Mellanbarn
Levnadsglad
Okomplicerad
Manipulativ
Utåtriktad
I behov av uppmärksamhets

Yngsta barn
Mogen för sin ålder
Perfektionist                    
Ihärdig
Ledare
Lojal

 

Annons