5 goda anledningar till att spara ditt barns stamceller

5 goda anledningar till att spara ditt barns stamceller

Har du hört talas om stamceller? De är vad man kan kalla för kroppens byggstenar, och består av omogna celler som kan kopiera sig själva och utvecklas till olika specialiserade celler i vår kropp. Vi reder här ut begreppen och berättar mer om hur du kan bevara ditt barns navelsträngsstamceller, tillsammans med Vita 34

 

Lär dig mer om stamceller

Själva begreppet stamceller är ett samlingsnamn för de omogna celler som sedan kan vidareutvecklas i människokroppen till mer specifika celler med speciella uppgifter i olika organ. De finns i det tidiga embryot (embryonala stamceller), i moderkakan och i navelsträngen (navelsträngsstamceller), i vävnader och organ hos den vuxna individen (t.ex. i benmärg, fettvävnad, tänder). Stamceller består av två typer; hematopoetiska och mesenkymala.

 

Unik stamcellskälla

I ditt barns nyfödda kropp finns miljontals stamceller. Efter att navelsträngen klippts av, finns det värdefulla stamceller kvar i både navelsträngsblodet och navelsträngsvävnaden. Uppsamlingen är 100% smärtfri och utan risk för varken mamma eller barn. Stamcellerna kan sparas på ett säkert sätt i årtionden, då de förvaras i flytande kväve. Där åldras inte stamcellerna och bibehåller sina unika egenskaper och fördelar. 

 

Stamcellstransplantation

Man brukar skilja på autologa och allogena transplantationer, där autologa innebär att man som individ donerar celler till sig själv, medan allogena innebär en donation från en annan människa. Den donatorn kan vara en släkting eller i vissa fall någon helt okänd. Det allra viktigaste är att de donerade cellerna är kompatibla med patienten så att de inte stöts bort. För att försäkra sig om att det finns fler olika typer av stamceller tillgängliga för transplantation när de behövs så bygger man upp stamcellsbanker, både nationella och internationella.

Vita 34 är den största och mest erfarna privata navelsträngsbanken för stamceller i Norden, och grundades 1997. Sedan 2015 är Vita 34 en stor aktör på den nordiska marknaden efter förvärvet av den danska stamcellsbanken StemCare.

 

5 goda anledningar till att spara ditt barns stamceller: 

- Stamceller är värdefulla eftersom de är kroppens byggstenar 

- Stamceller används för att behandla allvarliga sjukdomar 

- Stamceller förkortar kritisk väntetid 

- Stamceller matchar med 25% sannolikhet perfekt mellan syskon

- Stamceller kan komma att revolutionera framtidens behandlingar

 

Läs mer på www.vita34.se

 

I samarbete med Vita 34