Båtfiske i skärgården

Båtfiske i skärgården

Kvällen sänker sig över skärgården. Himlen är djupt blå och ute på stora fjärden går den skarvlöst ner i vattnet. Stirrar man för länge kan man tro att det är havet som kupar sig och bildar himlavalvet. Vattnet ligger blankt och jag skär fram med båten mellan kobbar och grund till ett fantastiskt bra abborrställe.

Jag stannar vid Vitskärskobb. Knyter fast en spinnare på linan och kastar ut. Två vevtag så rycker det till i linan. Abborrarna är hemma. Det knycker och drar i spöt. Snart ligger den första på durken. I nästa kast tar jag en ny. Denna kväll kommer det inte att bli svårt att få ihop fisk till fest. Det kommer till och med att räcka åt katten. Hela kvällen har jag på mig. Jag blir pojklycklig och tänker på den Babyloniska inskriften från 2000 f.Kr. "Gudarna draga ej från människans utmätta levnad de timmar som ägnas åt fiske".

Året om i skärgården
I Sverige har vi 270 mil kust, 60 000 öar och 95 000 farbara sjöar. Var sjunde svensk har en båt, och vill man nå alla fina vikarna är det bäst att fiska från en båt. Hur många fiskar som finns utmed kusterna och i våra insjöar vet vi inte. Men det räcker åt oss alla.

Det är helt fantastiskt hur varierat sportfiske är i vårat land. Vi har långa kuster och många sjöar. Varje metod och art har sin charm och fiskesäsongen har inget slut. Det finns fisken för alla smaker. Fisket ger också anledning att vara ute med båten under vår och höst då de flesta har sina båtar på land. Att vara ensam ute på fjärdar eller i havsbandet ger en storslagen naturupplevelse. Gädda, abborre och gös är några av de populäraste och mest lättfångade fiskarna.

Köp inte spöt i säcken
Har man tillgång till en båt ökar tillgängligheten och naturupplevelsen avsevärt. Jag skulle tro att de flesta båtägare har något sorts fiskeredskap liggande i båten. Spinnspö, metspö eller strömmingstackel. Har man inte det så bör man skaffa sig. Det dummaste man kan göra är att köpa något billigt kastspöset från Kina på bensinmacken. Det är oftast skräp: spö, lina och rulle är ihopplockat utan minsta tanke.

För att det ska vara lätt och kul att fiska måste utrustningen vara balanserad. En allround utrustning som passar för sommarfiske efter till exempel makrill, abborre och gädda kan se ut så här: ett haspelspö på 7 fot som tar kastvikter från 10 till 30 gram. En medelstor haspelrulle av bra fabrikat. Billiga rullar ställer till problem med lintvinning och brukar ha dåliga slirbromsar. Linan ska aldrig vara grövre än vad som behövs. Till lättare fiske som efter abborre räcker 0,20 mm. Till gädda 0,35 mm. Räkna med att du för en fungerande utrustning bör lägga minst 500 kronor.

Arter, tider och metoder
Juni till september är bästa abborrtiden. Innan det blivit riktig badtemperatur i vattnet är vanligt maskmete bäst. Men då vattnet nått 17-20 grader vill abborren ha livliga beten. Metar man så är det levande löja som gäller. Vid spinnfiske väljer jag helst spinnaren och små vobbler, men vid tröga dagar kan jigg vara det som får abborrarna att vakna till. Jag söker abborrarna om eftermiddagarna och kvällarna runt stenrika uddar. Sydvända sluttningar är också givande ställen. Mitt favoritbete under det här är små vobblers. Abborrarna brukar ta just då man gör spinnstopp. Senare under oktober har vattnet svalnat så pass att abborrarna stelnat till och börjat söka upp sina vinterplatser. Då går det bra att pimpla med pirk från båt på djup mellan 8-12 meter över bottnar som sluttar mot syd.

Gäddan
Under oktober är gäddfisket mycket bra. Vattnet har kylts av så pass att gäddorna kommer upp från sina sommardjup. Man finner dem samlade runt friliggande grund på 3-6 meters djup. Och helst ska det vara grund som inte ligger allt för långt från gäddornas lekvikar. Det kan också vara bra utefter branter som bryter mot riktigt djupa vatten. Platser där det händer något på botten är alltid intressanta. Det ska ske stora förändringar. Fiske där bottenterrängen består av stora stenar, grynnor och djuphålor. Där finns gäddans bytesfisk och då givetvis gäddan själv.

Gösen
Gösen har vi i maj då vattentemperaturen närmar sig 12 grader. Då går den upp och ställer sig runt friliggande grynnor. Roligast är att fiska av runt grynnorna med en färgglad jigg. Man låter den sjunka till botten och tar hem den trappvis.
Strax före midsommar då vattnet blivit varmt sprider sig gösen över större område på fjärdarna och jagar pelagiskt. Det är svårt att veta på vilket djup gösen för stunden befinner sig. Man får leta på olika djup och enklast är att ha vobbler med olika djupgång. Bäst är det ha beten som är kontrastrika. Gösen är väderkänslig. Den gillar bra väder. Helst ska det ha varit vindstilla och varmt en längre tid.

Strömmingsfiske
Att säga att man rycker strömming är egentligen felaktigt, strömmingen hugger av egen vilja. Det är en form av pimpelfiske, inte ryckfiske. Det räcker med en blank liten krok för att strömmingen ska hugga. Det finns mängder med strömmingstackel som sägs ge mer utdelning. Färgade krokar, folieremsor osv. Det är tillåtet att ha upp till 10 krokar, men fler än sex brukar bli trassligt. I änden på tacklet har man en blyvikt eller en pirk som tar ner tacklet till rätt djup. Strömmingen är pelagisk och håller till på varierande djup. Man får prova sig fram var den finns för stunden.

Fiskeväder
Viktigare än val av utrustning är vädret, fast det kan man ju inte välja. Men om man får önska så blir det sydlig eller sydvästlig vind. Lågtryck och nordlig vind är aldrig bra. Just abborren är mycket väderkänslig. Gäddan är mer nyckfull. Det är som om de har gemensamma huggperioder, äter samtidigt. Ena dagen kan det vara gäddtomt för att nästa vara hur bra som helst. Min morfar brukade tala om att månen ska stå rätt – då är gäddfisket bra. Så får du inget så är det bara att skylla på månen.

Fritt fiske
Vi har oerhörda möjligheter att bedriva fiske i vårt land och vi är ett fiskande folk. Fiskeriverket och Statistiska Centralbyrån har undersökt svenska folkets fiskevanor. Mer än hälften av befolkningen fiskar på sin fritid. Det framkom att 35 miljoner fisketillfällen gjordes per år. Den vanligaste fiskemetoden är mete. Därefter kommer spinnfiske. Gädda, abborre och gös är de populäraste arterna.

Tillgängligheten till vatten att fiska i är mycket stor. Genom en lagändring 1985 blev handredskapsfisket, det vill säga fiske med spö och lina fritt utefter hela den svenska kusten och i de stora sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön i Jämtland. Det fria handredskapsfisket gäller också för utländska turister.

Vissa begränsningar finns. Man får inte fiska inom militära skyddsområden samt inom fågelskyddsområde under förbudstiden. På södra ostkusten från Östhammars kommun till Blekinge län samt de nämnda stora insjöarna får man använda högst tio krokar.