Barnbidraget 2018 - så mycket höjs det med

Barnbidraget 2018 - så mycket höjs det med

År 2018 kommer barnbidraget samt studiebidraget för studerande i gymnasiet med 200 kronor. Anledningen till höjningen är att regeringen vill öka jämlikheten och underlätta den ekonomiska situationen för Sveriges barnfamiljer.

Höjningen av barnbidraget blir den första på 10 år. Sveriges ekonomi är stark och regeringen vill nu använda det för att höja barnbidraget och studiebidraget inom studiehjälpen. Såhär säger finansminister Magdalena Andersson om höjningen:

Det går bra för Sverige och vi vill att framgångarna ska komma alla till del. Därför höjer vi nu barnbidraget och studiebidraget. Genom att investera i barnfamiljer och deras ekonomiska situation stärker vi jämlikheten och den svenska modellen.

Satsningen innebär att barnbidraget och studiebidraget, som framförallt lämnas till studerande i gymnasieskolan, höjs från dagens 1050 kronor till 1250 kronor per barn och månad. Höjningen föreslås tillämpas från den 1 mars 2018 och ska även omfatta så kallat förlängt barnbidrag.

Det handlar om 1,3 miljoner familjer i Sverige som får ett höjt barnbidrag eller studiebidrag. Det här kommer betyda mycket för många familjer, säger finansministern.

Information om höjningen
Höjningen av studiebidraget genomförs genom att höjningen för tiden mars-juni 2018 betalas ut retroaktivt i juli 2018. Från och med halvårsskiftet 2018 höjs beloppen i de månatliga utbetalningarna. Studiebidraget betalas ut till ungdomar som fyllt 16 år och maximalt fram till och med vårterminen det år de fyller 20 år.

LÄS ÄVEN: Få hushåll i Sverige får ekonomin att gå ihop


Källa: Regeringskansliet