Annons:
Barnsjukdomar - Falsk krupp

Barnsjukdomar - Falsk krupp

Falsk krupp är vanligt och oftast ofarlig, barnen får luft och slutar inte att andas. Det drabbar vanligen barn från cirka 6 månader till 5-6 års ålder. Det är vanligt att ett barn som haft falsk krupp får kruppsymtom vid upprepade tillfällen i samband med förkylningar. Allt eftersom barnen blir äldre blir luftrören större och kruppsymtomen vid förkylningarna brukar avta.
 
Symtom
Det börjar ofta med några dagars lätta förkylningssymtom som snuva, hosta och lätt feber. Kruppattacken kommer ofta på natten när barnet har sovit några timmar och vaknar med typiska symtom för falsk krupp som:
  • Andningsbesvär som andnöd, andfåddhet. Det kan höras ett väsande ljud (stridor) vid inandning. 
  • Heshet och skällande hosta. 
  • Ångest och gråt.
De akuta kruppsymtomen kan gå över med hjälp av egenvård. Därefter kan torr hosta, heshet, feber och snuva fortsätta ytterligare några dagar.
 
Behandla hemma
Barnet får luft och kan andas så försök att uppträda lugnande. Låt barnet sitta upp eller ta upp barnet. När barnet ligger ner ökar svullnaden i luftvägarna och barnet får svårare att andas in. Öppna gärna ett fönster eller gå ut en stund. Prova att ge näsdroppar och febernedsättande. Låt sedan barnet sova i högt läge eller halvsittande då det underlättar andningen. Hostmedicin, astmamediciner, ånga eller dimma har inte någon effekt.
 
När ska jag kontakta sjukvården?
Om du har provat den egenvård du kan göra hemma och det inte har gett resultat inom 30 minuter och barnet fortfarande har andningsbesvär ska du söka vård. Om andningsbesvären har gått över och endast den skällande hostan är kvar kan man vara kvar hemma och fortsätta med avsvällande näsdroppar och febernedsättande.
 
Kruppsymtomen med heshet och skällande hosta brukar gå över efter några dagar. Gör de inte det, och barnet får allt högre feber kan det vara tecken på att det förutom virusinfektionen även har tillstött en bakteriell infektion som kan behöva behandlas med antibiotika.
 
Källa: vardguiden.se
 
Annons