Barnvisor text: Blåsippor

Barnvisor text: Blåsippor

Blåsippor är en svensk barnvisa som publicerades för första gången 1895. Texten är skriven av Anna Maria Roos och Alice Tegmér har tonsatt den. 
 
Blåsippan ute i backarna står,
niger och säger nu är det vår.
Barnen de plocka små sipporna glatt, 
rusa sen hem under rop och skratt. 
 
Mor, nu är våren kommen mor.
Nu får vi gå utan strumpor och skor.
Blåsippor ute i backarna stå, 
ha varken skor eller strumpor på.
 
Mor i stugan, hon säger så, 
- Blåsippor aldrig snuva få. 
Än får ni gå med strumpor och skor, 
än är det vinter kvar, säger mor.
 
LÄS ÄVEN: En busschaufför