Bil och barnsäkerhet

Bil och barnsäkerhet

Det absolut viktigaste att tänka på är att barnet ska åka baklänges. Helst så länge det bara är möjligt. Internationellt sett åker de flesta småbarn framlänges, men man ska lägga på minnet att svensk forskning pekar på att det är säkrare att sitta i en bakåtvänd stol.

Det finns många som anser att det är oacceptabelt att många biltillverkare lägger detta ansvar i enbart föräldrarnas händer. Utvecklingen inom bilindustrin går hela tiden framåt. Man kommer med nya modeller i alla tänkbara färger hela tiden. Men utvecklingen inom barnsäkerheten står stilla. Det möjligtvis enda lilla undantaget är Volvo som arbetar för att säkerhetsanpassa bilar för små barn.

Det är på många sätt bäst att ha barnet i framsätet. Föräldrarna kan bättre hålla uppsikt över barnet. Plocka upp nappar, småprata och trösta. Man skall dock komma ihåg att montera bort eventuell krockkudde. Skulle den inte monteras bort, löper barnet större riska att allvarligt skadas eller till och med dö, om krockkudden skulle lösas ut.

Dock finns ett stort problem vid själva urkopplingen av krockkudden. Det är svårt att göra det på ett säkert sätt. De flesta återförsäljare erbjuder urkoppling, men cirka en tredjedel av dom kan inte ge sina kunder någon garanti för att kudden inte löses ut trots bortkoppling. I vissa fall får till och med kunden med sin namnteckning garantera att inte anklaga försäljaren om en olycka skulle inträffa. Och att själv bekosta en borttagning av en krockkudde kostar omkring 2 000 kronor.

En annan viktig detalj är monteringen av bilbarnstolen. Hälften av alla stolar är felmonterade, och det kan utgöra en livsfara. Hitta den som passar för familjen och för bilen. Se till att den är lätt att montera och att den har tydliga monteringsanvisningar. Barn under 140 centimeter ska inte sitta i framsätet om där finns en krockkudde.

Dra åt höftbältet så bra som möjligt och låt diagonalbältet ligga över axeln. Att bilbältet ligger nära halsen på barn som sitter på framåtvänd bilkudde är inte farligt. Vid eventuell krock är det axeln som tar emot kraften från bältet då passageraren åker framåt i bilen. Däremot kan det vara mycket farligt att lägga armen över bältet.

I Sverige har vi blivit bättre på att använda bilbälte det senaste året. Kanske beror det på det fördubblade bötesbeloppet, kanske på polisens intensifiering av bälteskontroller eller kanske beror det på det ökade massmediala aktiviteterna. Vilken anledningen än må vara, så är den positiv. Bilbältet är det allra viktigaste enskilda skyddssystemet i bilen.

Den som färdas i personbil ska sitta på en plats utrustad med bilbälte, om en sådan plats finns tillgänglig, och ska använda bältet.
Bilbälte behöver inte användas när fordonet inte är i rörelse, vid backning, vid färd inom parkeringsplats, p-hus, bensinstation, verkstadsområde eller liknande och hellre inte om det föreligger medicinska skäl. Det sistnämnda måste dock styrkas med läkarintyg.

Barn ska, till det dom fyllt sex år, använda bilbarnstol, bälteskudde eller annan särskild skyddsanordning för barn i stället för eller tillsammans med bilbältet. Om det skulle vara så att barnet tillfälligt färdas i ett fordon som saknar särskild skyddsanordning, ska barnet istället använda bilbältet när det är möjligt.

Föraren ska se till att passagerare under femton år använder bälte eller särskild skyddsanordning. Att ta in fler passagerare i bilen än vad det finns bälten för är i princip tillåtet enligt nedan:

Om personerna som är i bilen först och främst sitter på de platser där det finns bälten och använda dem. Därefter är det högsta tillåtna maxlast för fordonet som avgör om fler passagerare får tas med i bilen.

Passagerarna får inte inkräkta på förarens utrymme så att fara kan uppstå.
Trafikpolisen vill dock poängtera att det är högst olämpligt att ha obältade personer i bilen. Förutom att själv råka väldigt illa ut vid eventuell krock, kan också andra skadas. En person utan bälte kan förvandlas till en levande projektil.

Våra barn lär sig av oss. Vi är deras förebilder. Det är oss och andra vuxna dom imiterar. Vi uppfostrar dom och lär dom vad som är rätt och fel. Lär dom att alltid använda bilbälte!