Bilsäkerhet och barn

Bilsäkerhet och barn

Bilen används av 94 procent av Sveriges barnfamiljer. De flesta föräldrar är medvetna om riskerna i trafiken och använder därför barnsäkerhetsutrustningar av olika slag. Tyvärr används uppemot hälften felaktigt, samtidigt som föräldrarna är övertygade om att de gör "rätt".

Säkerheten för de små börjar egentligen innan barnet ens har fötts. Det är viktigt att se till att midjedelen av bilbältet ligger lågt och inte tvärs över mammas svällande mage. Det finns produkter som "Belly-Safe" och "Mammas magbälte" som hjälper till att dra ner midjedelen av bältet.

Den första bilresan
Redan den första bilresan hem från BB bör ske i ett bakåtvänt babyskydd. Att sitta upp en liten stund är inte farligt för den lilla utan tvärtom det allra säkraste sättet att färdas i bil. Det finns tillbehör för att stötta den lilla under den allra första tiden, och en del babyskydd är försedda med uppblåsbara små kuddar. Annars kan man rulla ihop en handduk och lägga som stöd runt det lilla huvudet.
Babyskyddet kan användas på flera platser i bilen. Det fästs med bilens ordinarie bälten och viktigt är att alltid noga följa tillverkarens monteringsanvisningar. Den som färdas ensam med babyn bör fästa babyskyddet i passagerarsätet bredvid sig. Då blir det enklare att hålla uppsikt över den lilla. Säkerhetsavståndet mellan babyskydd och instrumentpanel ska vara minst 20 cm för att inte babyskyddet ska slå emot instrumentpanelen vid en krock.

Airbag/krockkudde
Om bilen är utrustad med krockkudde på passagerarplats fram får inget barn under 140 cm placeras där, vare sig med eller utan bilbarnstol. Krockkudden kan i vissa fall deaktiveras eller tas bort, men det jobbet kan endast utföras av en godkänd märkesverkstad.

Bakåtvänt upp till fyra år
Det är viktigt att man byter från babyskydd till bakåtvänd bilbarnstol innan babyns huvud börjar sticka upp över kanten, vid ca 6-9 månader. En del babyskydd är så rymliga att även ettåringen sitter bra i dem.

Huvudsaken är att den lilla alltid åker sittande och korrekt fastspänd baklänges! På marknaden finns flera stolar som är godkända för framåtvänd användning till små barn enligt E-reglementet. Vissa stolar säljs som originaltillbehör till bilarna eftersom många europeiska länder rekommenderar framåtvända bilbarnstolar från ett års ålder. Men en korrekt bakåtvänd bilbarnstol skyddar mot över 90 procent av de skador som kan uppkomma. En framåtvänd bilbarnstol ger bara 60 procents säkerhet.

En bakåtvänd bilbarnstol är avsedd att användas ända upp till fyraårsåldern. Den är också lite krångligare att sätta fast. Förutom bilens ordinarie bälten används oftast underförankringsband som håller stolen stadigt lutad mot instrumentpanelen. Nya bilar har ofta mjuka säten. Det kan innebära att bilbarnstolen vinglar i sidled hur hårt man än drar i underförankringbanden. Lösningen är att två personer hjälps åt vid monteringen. Den som är tyngst trycker ner stolen med all kraft, medan den andra drar åt banden. Sedan brukar stolen vara stadig.

Alla bakåtvända bilbarnstolar passar inte i alla bilar. Därför bör man ta med sig bilen till försäljningsstället och prova sig fram till vilken stol som passar bäst. Välj en så stor stol som möjligt – då kan barnet åka bakåtvänt längre tid. Men se upp så att den inte skymmer sikten för familjens kortaste förare!

Stor familj
När syskonen kommer tätt kan det behövas flera bakåtvända bilbarnskydd. Hur den bästa lösningen ser ut varierar naturligtvis från familj till familj. Ett förslag till placering är med det minsta barnet bakåtvänt i passagerarsätet fram och det lite större barnet i en bakåtvänd bilbarnstol på mittplats i baksätet. Här är det extra viktigt att man i samband med köpet kontrollerar om och hur den modell av bilbarnstol man tänkt sig sätts fast i baksätet. Särskilda säkerhetsavstånd kan gälla och i en del fall krävs också speciella stödanordningar. Fråga försäljaren och läs bruksanvisningen noggrant!

Att åka framåtvänt
Barnet ska sitta kvar i den bakåtvända bilbarnstolen så länge som möjligt. Inte förrän allra tidigast i 3-4-årsåldern brukar det vara dags att vända till framåtvänt åkande. Nu används bilens egna bälten tillsammans med bältesstol eller bälteskudde som stödjer barnet så att bältena hamnar på rätt ställe över kroppen. När en kombistol (en bakåtvänd bilbarnstol som även kan användas som bältesstol) vänds framåt för att användas som bältesstol tas stolens egna bälten bort och används således inte längre.

1. Axeldelen av bältet ska ligga mitt på barnets axel. Det får inte läggas under armen.
2. Midjedelen av bältet ska ligga lågt ner, över barnets lår och gå igenom stolens eller kuddens styrningar ("horn").

Bälteskudde eller bältesstol?
Bältesstolen har flera fördelar. Den ger en bältesjustering "på köpet" som gör det lättare att få axeldelen av bältet på rätt plats. Barnet får alltid med sig ett eget nackstöd. Många bältesstolar har dessutom sidostöd som förhindrar att barnet faller ur bältet när det somnar.

Bältesstol eller bälteskudde bör användas ända upp till tioårsåldern, eftersom det är först då som barnet har blivit så stort att bältena hamnar på mest skyddande sätt över kroppen.

Vilken plats är säkrast?
Ska det komma in en älg genom framrutan är baksätet troligen att föredra, men vid en kraftig sidokollision kan det vara bäst att färdas i framsätet. Det finns också undersökningar som tyder på att störande barn i baksätet ökar olycksrisken. Det viktigaste är att alla i bilen är korrekt fastspända oberoende av på vilken plats man sitter.

Köpa nytt, hyra eller köpa begagnat?
En ny T- eller E-godkänd bilbarnstol som används på rätt sätt är alltid bra. Ofta upplevs den som mycket dyr, och därför väljer många föräldrar att hyra sin barnsäkerhetsutrustning. I en del län sköter landstingen uthyrningsverksamheten. På andra orter måste föräldrarna själva ta kontakt med uthyrare som barnsäkerhetsaffärer eller försäkringsbolag. Även bakåtvända bilbarnstolar och bältesstolar finns till uthyrning.

Det är också populärt att köpa begagnat. Alla T- eller E-godkända stolar är försedda med tillverkningsdatum. Man bör inte använda en stol som är äldre än tio år. En del tillverkare anger att stolen inte bör vara äldre än fem år.

När man köper begagnat vet man inte vad stolen har utsatts för. Om den har varit med i en trafikolycka eller tappats i marken från hög höjd kan den ha fått osynliga skador som inte visar sig förrän stolen ska göra nytta vid en krock.


Lagen säger:
Alla måste använda bilbälte när de åker bil. Barn upp till sju års ålder ska dessutom använda babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde. Det är föraren som ansvarar för att barnet sitter rätt.


Godkännanden
En bilbarnstol som används i Sverige skall vara godkänd enligt T eller E (ECE).

T-godkännandet är ett svenskt godkännande och är inte bundet till någon särskild viktklass utan stolen blir godkänd för den storlek på barn som tillverkaren angivit.

E-godkännandet är ett europeiskt godkännande och är indelat i grupper:

Grupp 0    0-10 kg ca 0-1 år
Grupp 0+  0-13 kg ca 0-1½ år
Grupp 1    9-18 kg ca 1-3 år
Grupp 2    15-25 kg ca 3-6 år
Grupp 3    22-36 kg ca 6-10 år
 

Fakta om barn i bil

- En baby (grupp 0 och 0+) ska färdas bakåtvänt i fram- eller baksäte i ett babyskydd.
- Barn i åldern 1 till 3-4 år (grupp 1) ska färdas bakåtvänt i fram- eller baksätet i en bakåtvänd bilbarnstol.
- Barn 3-4 år till 10-12 år (grupp 2 + 3) ska färdas framåtvänt i en bältesstol eller på en bälteskudde som gör att bilens trepunktsbälte får rätt placering över barnets kropp.
- För all barnsäkerhetsutrustning gäller att noga följa tillverkarens anvisningar.
- Om bilen har krockkudde på passagerarplatsen fram får inget barn placeras där, vare sig med eller utan bilbarnstol.

Länkar

Via NTF:s hemsida kan man hämta hem en mycket omfattande marknadsguide över bilbarnstolar i pdf-format.
Via Vägverkets hemsida kan man hämta hem resultaten från krocktester av bland annat minibussar.