BMI – så räknar du ut ditt

BMI – så räknar du ut ditt

BMI står för Body mass index, och är ett mått som mäter en persons vikt mot hens längd. BMI är ett mått som används internationellt.

Du räknar ut ditt BMI genom att ta din vikt i kilo delat på längden i meter upphöjt i två. Exempel: Du väger 65 kilo och är 1,70 meter lång, 65/(1,7²) = 22,5.

Världshälsoorganisationen, WHO, har angett följande gränsvärden för BMI.
Undervikt     <18,49
Normalvikt   18,5-24,99
Övervikt       25-29,99
Fetma           >30  

BMI och dessa gränsvärden är dock ganska missvisande eftersom alla kroppar är uppbyggda på olika sätt. Vissa har bred benstomme medan andra har smal, vissa är kurviga medan andra är rakare, vissa har stor muskelmassa som väger mycket medan andra väger mindre men är ohälsosammare. Ta därför dessa gränsvärden med en nypa salt. 

 

LÄS ÄVEN: Medellängd i Sverige och världen