Bra att tänka på när du skaffar reseförsäkring

Bra att tänka på när du skaffar reseförsäkring

En reseförsäkring som håller när problemen kommer är inte så svårt att teckan. Förutsatt att man vet vad man behöver.
 
Den vanligaste försäkringsfrågan man ställs inför vid resor är om man ska teckna en extra reseförsäkring genom researrangören, eller om det skydd man har i sin hemförsäkring är tillräckligt. 
 
Svaret beror på vad som ingår i hemförsäkringen, hur länge man ska vara borta, vart man ska resa och vilka som reser tillsammans. Det kan också spela roll hur man betalar resan – kortbetalning ger ofta bonus i form av ett enklare försäkringsskydd.
 
Viktigt att tänka på är att försäkringen ska tecknas och betalas innan man reser iväg. Och om något inträffar på resan ska man ta kontakt med sin försäkringspartner så snart det går, samt spara alla kvitton för extrautgifter.
 
Som förare av motorfordon måste du ha en separat försäkring. Vanliga reseförsäkringar och hemförsäkringar täcker inte ansvarsrisker i samband med att du kör motorfordon.
 
Hemförsäkringen bra när alla bor på samma adress
 
Då funkar oftast hemförsäkringen bra. En vanlig hemförsäkring täcker den vanliga familjens behov av reseförsäkring och gäller för det mesta i 45 dagar.
 
Personer som omfattas är till exempel make/maka, registrerad partner, sambo och barn under 23 år, som bor hemma hos dig.
 
Reser man med barn är det värt att kontrollera hur försäkringen täcker kostnader för vårdnadshavare som blir medföljande vid till exempel sjukdom eller skada. Om det blir aktuellt med sjukhusvistelse eller hemtransport till Sverige vid svår skada vill man som vårdnadshavare gärna följa med ett barn.
 
Reseförseningar ersätts mycket olika av försäkringsbolagen. Normalt ska förseningen bero på att allmänt färdmedel blivit försenat, att bagage inte kommit fram i tid eller att du själv råkar ut för en olycka på väg till t ex flygplatsen. Men tiden som räknas som försening kan variera från 4 – 24 timmar.
 
Enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå bör reseförsäkringen innehålla ersättning för skador som annars kan bli oerhört kostsamma för den enskilde. Den gäller självklart både vid resor inom Sverige såväl som utomlands. 
 
En grundläggande reseförsäkring bör täcka:
 
1. vårdkostnader vid akut sjukdom och olycka 
2. ersättning för hemtransport till Sverige vid svår skada
3. överfallsskydd vid misshandel
4. rättskydd vid domstolstvist 
5. ansvarsskydd om du blir skadeståndsskyldig.
 
Det är också bra om den innehåller ersättning för:
 
6. bagageskador på grund av stöld, brand, vattenskador
7. bagageförsening
8. färdmedelsförsening 
9. personförsening
 
Reskamrater från olika familjer
 
Om du eller din vän blir svårt sjuk eller skadas och måste avbryta resan, ersätts vanligen endast kostnaden för den som blir sjuk. Innan du reser – hör med ditt försäkringsbolag om även du kan få ersättning om din reskamrat blir sjuk.
 
Avbeställningsskydd behöver tecknas så att det fungerar även om det är personer från olika familjer eller adresser som ska resa tillsammans. Det billigaste avbeställningsskyddet får man genom att betala en del av resan med betalkort. Då är det viktigt att respektive hushåll betalar en tillräckligt stor del av resan med sitt eget kort. Tecknar man resebolagets eller hemförsäkringens avbeställningsskydd så är det bra att kontrollera vilka som omfattas av avbeställningsskyddet.
 
Separat och extra reseförsäkring
I ovana och främmande miljöer kan man lättare orsaka olyckor själv än man gör hemma. En så kallad drulleförsäkring ger ersättning för till exempel tappade kameror. 
 
Däremot ersätts aldrig stöldbegärlig egendom som försvinner då den lämnats in för transport. Packa därför inte ner cd-spelare, kameror, datorer eller mobiltelefoner i bagage som ska checkas in.
 
En reseförsäkringar ”all inclusive” kan till exempel också täcka:
1. outnyttjade semesterdagar vid sjukhusvistelse 
2. ny resa om du bara kunnat nyttja mindre än halva resan av medicinska orsaker
3. självrisker för skador som täcks av andra försäkringar
4. hyra av viss utrustning på resan, t ex golfklubbor om dina egna stulits
5. psykologhjälp vid krissituationer
 
Gravid
Inom EU har du rätt till akut sjukvård i samband med graviditet och förlossning t o m vecka 37. Utanför EU ger hemförsäkringens reseskydd ersättning t o m vecka 28. Några försäkringsbolag ger skydd under längre tid. Som EU-medborgare har du rätt till akut sjukvård inom EU. (Beställ EU-kortet via t ex Försäkringskassan). 
 
Sverige har avtal om viss sjukvård med några länder utanför EU, t ex Australien, men för att vara på den säkra sidan, hör med Försäkringskassan (www.fk.se) vad som gäller för det land som du ska resa till. Trots dessa avtal bör du ändå ha en reseförsäkring om du exempelvis skulle behöva hemtransport på grund av sjukdom, olycksfall eller om du blir misshandlad.
 
Avbeställningsskydd
 
Skyddet begränsar kostnaden för avbeställning till max 200 kronor. Det gäller om du eller din medresenär inte kan resa på grund av egen sjukdom, eller om en nära släkting blir sjuk. Det träder också i kraft om något annat oförutsett, till exempel en brand i hemmet, inträffar som omöjliggör din resa. Anledningen till att man inte kan resa måste styrkas med läkarintyg, skadeanmälan till försäkringsbolag eller relevant dokument.
 
Billigaste avbeställningsskyddet får man genom att betala en del, eller hela, resan med sitt eget bank-, betal- eller kreditkort med koppling till exempelvis Visa, Master- eller Eurocard. Även kort utan koppling till en bank kan innehålla ett avbeställningsskydd, t ex American Express. 
 
Kortförsäkringen gäller vanligen för dig, make/maka, registrerad partner, sambo och barn under 23 år, som bor hemma hos dig eller hos den andre föräldern. Hemförsäkringen kan ofta kompletteras med avreseskydd. Researrangörer, resebyråer med flera säljer ofta egna avbeställningsskydd.
 
Smidig miniförsäkring med betalkort
 
När man betalar sin resa med bank-, betal- eller kreditkort (t ex Visa, Mastercard och Eurocard) ingår ofta en enkel reseförsäkring. De bästa bitarna är ofta avbeställningsskyddet som inte alltid ingår i hemförsäkringen, och att de kan vara mer generösa vid ersättning för bagageförsening är försäkringsbolaget.
Den gäller vanligen för dig, make/maka, registrerad partner, sambo och barn under 23 år, som bor hemma hos dig eller hos den andre föräldern.
 
I kortförsäkringen ingår ofta:
1. avbeställningsskydd
2. ersättning för bagageförsening
3. ersättning om allmänt färdmedel, t ex flyg, försenas
4. invaliditetsersättning vid mycket svåra olycksfallsskador
5. dödsfallsersättning om man dör till följd av olycksfall
6. självriskersättningar
 
Text: Malin Juell Källa: Konsumenternas försäkringsbyrå