Därför kan förlossningsrädslan förvärras som HBTQ-person

Därför kan förlossningsrädslan förvärras som HBTQ-person

Lesbiska, bisexuella och transsexuella som är rädda och oroliga inför sin förlossning upplever att rädslan förvärras av att de också blir ifrågasatta eller kränkta på grund av deras identitet.

Förlossningsrädsla är ett väl studerat ämne bland heterosexuella. Däremot saknas det kunskap om hur lesbiska, bisexuella och transpersoner upplever graviditet, förlossning och vård, det visar en studie från Linköpings universitet. 

Stressen ökar på grund av rädslan att bli kränkt 

– Den här studien visar att förlossningsrädsla ser likadan ut oavsett sexualitet. Det som skiljer sig åt är att lesbiska, bisexuella och transpersoner utöver förlossningsrädslan fruktar att bli ifrågasatta eller kränkta på grund av sin identitet. Det finns alltså en extra dimension i deras rädsla, säger Anna Malmquist.

Den extra dimension av rädsla som Anna Malmquist pratar om i citatet ovan kallas minoritesstress och innebär att personer som bryter mot normen utsätts för situationer där de ständigt behöver förklara hur deras relation ser ut alternativt tvingas hantera oförståelse, kommentarer och missförstånd. 

Vårdens ansvar att kunna möta alla gravida oavsett sexualitet

Enligt Anna Malmquist måste vården få utbildning i hur de på bästa sätt kan underlätta för homo– och bisexuella samt transpersoner. 

– Det räcker inte med att personer inom vården anser sig ha ”ett öppet sinne”. Det är kunskap som behövs. De här patienterna har det redan väldigt jobbigt med sin förlossningsrädsla. De ska inte dessutom behöva utbilda sin barnmorska.