Annons:
Dopgudstjänsten - så går den till

Dopgudstjänsten - så går den till

Dopcermonin är full av vackra symboler och traditioner. Så här firas en dopgudstjänst inom Svenska kyrkan.
 
Kyrkklockorna ringer
Kanske är det ett syskon som får i uppdrag att sätta igång kyrkklockorna innan gudstjänsten börjar.
 
Familjen går i procession fram till dopfunten
I procession går familjen längs mittgången fram till dopfunten. Alla sjunger en psalm.
 
Tackbön
Det känns naturligt att sedan uttrycka sin tacksamhet för barnen och livet, och att be Gud om hjälp att vara goda föräldrar. Ofta ber någon av föräldrarna tackbönen: 
 
Gud, vi tackar dig för vårt barn. 
Tack för gåvan du har gett 
och förtroendet du har visat oss. 
Ge oss ömhet, fasthet och lugn. 
Hjälp oss att ge din kärlek vidare 
till det barn som vi har fått ansvar för. 
I Jesu namn. 
Amen.
 
Berättelsen om Jesus och barnen, Markusevangeliet 10:13-16
Sedan läser någon berättelsen om Jesus och barnen (Markusevangeliet 10:13-16) och man kan nästan se sig själv i situationen. Nu bär föräldrarna fram sina barn på samma sätt som kvinnorna gjorde den där dagen för länge sedan. De vuxnas försök att köra bort barnen slutade med att de togs upp i Jesu famn.
 
Prästen frågar efter barnets namn
Prästen frågar nu efter barnets namn. Högtidligt får någon av föräldrarna yttra namnet, den första gång det sägs i ett officiellt sammanhang. Det är inte konstigt att många känner att dopet är tillfället då vårt barn får sitt namn ”på riktigt”. Här lyfts barnet fram som en unik person och individ.
 
Befrielsebön
Prästen lägger handen på barnets huvud och ber. Bönen är en vädjan till Gud om beskydd för allt ont och farligt i världen. Här bär vi fram vår oro inför framtiden och ber om hjälp för det nyfödda barnet. 
 
Gud, du som ensam räddar från allt ont, 
befria NN från mörkrets makt, 
skriv hennes/hans namn i Livets bok 
och bevara henne/honom i ditt ljus, 
nu och alltid. 
Amen.
 
Prästen gör korstecken
Många präster gör tre korstecken, ett på barnets panna, ett på munnen och ett på hjärtat. Tankar, ord och handlingar, hela den lilla personen är omsluten av församlingens böner.
 
Bibelläsning om dopet,Matteusevangeliet 28:18-20
Ur Bibeln läser någon sedan berättelsen om hur Jesus anförtrodde lärjungarna uppdraget att ge dopet till alla människor och undervisa dem om Guds kärleksfulla vilja för världen.
 
Psalm
Alla sjunger en psalm.
 
Vatten hälls i dopfunten
Då själva dopakten närmar sig hälls dopvattnet upp i dopfunten. Kanske är det storebror eller storasyster som med högtid och allvar lyfter silverkannan med dopvatten.
 
Dopbön
O Gud, du som i dopets källa låter det vatten strömma fram som ger världen liv.
Det ber prästen samtidigt som vattnet hälls i dopfunten. Det är kanske samma dopfunt som syskonet själv döptes i några år tidigare och föräldrarna ytterligare några decennier tillbaka.
 
Alla läser trosbekännelsen
Församlingen står nu upp och stämmer in i kyrkans dopbekännelse, den som också kallas för trosbekännelsen. Den formulerades redan på 300-talet och används vid varje dop och nästan varje högmässa. Ofta får föräldrar därefter med ett ”ja” ge ord åt sin vilja att barnet ska döpas.
 
Dopakten
Prästen tilltalar sedan barnet med alla dess namn för att göra det tydligt att det är just denna lilla person, i hela hans eller hennes fullhet som nu ska döpas. Genom att tre gånger ösa vatten på barnets huvud döper prästen honom eller henne: 
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Här sker dopets mysterium.
 
Barnet välkomnas till församlingen
Omslutet av allas kärlek lyfts det nydöpta barnet högt upp över församlingen. En ny människa, en ny framtid, ett nytt liv med Gud och andra människor. Här når glädjen sin höjdpunkt. Dopljus delas ut.
 
Förbön för barnet
Herrens bön Välsignelsen
 
Psalm
Efter en bön om en god framtid för barnet avslutas dopgudstjänsten med Herrens bön (Fader vår eller Vår fader), Välsignelsen och en psalm.
 
2012-04-12 Text: Lotta Persson, i samarbete med Svenska Kyrkan
Annons