Dyslexi: Ett barn i varje klass – så hjälper du ditt barn i skolan

Dyslexi: Ett barn i varje klass – så hjälper du ditt barn i skolan

Dyslexi är en medfödd funktionsnedsättning som innebär att man har läs– och skrivsvårigheter. Enligt Föräldraförening för dyslektiska barn (FDB) har ungefär mellan fem och åtta procent av befolkningen dyslexi – det innebär ett barn i varje klass. 

Dyslexi – en osynlig funktionsnedsättning 

Dyslexi är en osynlig funktionsnedsättning och många får sin diagnos först i övre skolåldern. Det innebär flera skolterminer där barnet får kämpa med att förstå och hinna ikapp, med konsekvenser som sämre betyg och dålig självkänsla. 

6 tips hur du kan stötta ditt barn med dyslexi

Den 5 oktober höll FDB ett webbinarium tillsammans med gymnasieeleverna, Alma och Fanny, som genom sitt UF-bolag tog fram “Dyslexiboken”. Fanny och Alma berättade bl.a. vad föräldrar och lärare kan göra för att underlätta när ett barn har dyslexi. Allt i samhället är väldigt textbaserat, men det finns kreativa lösningar för att ett barn med dyslexi ska kunna vara delaktig. 


1. Prata om det – som vad som helst


Det är viktigt att normalisera dyslexi och därför ska man gärna prata med sitt barn öppet och avkopplat. Det är ok att skratta tillsammans när det blir fel. 

2. Hur öppen man är med sin diagnos är olika


Föräldrar kan hjälpa till att berätta för lärarna om elevens diagnos. Det kan vara jobbigt att själv behöva berätta och man vill inte alltid att andra i klassen ska veta. Det är viktigt att respektera elevens privatliv. Hur öppen man är med sin diagnos är olika!

3. Lärare – fråga om styrkor & svagheter

En lärare kan bemöta informationen genom att fråga om elevens styrkor och svagheter i läsning, skrivandet men också koncentrationen. Elever med dyslexi kan ha förstärkt och slipad hörsel för att kompensera sin funktionsnedsättning, vilket gör att dom blir snabbare trötta och kan tappa koncentrationen. 


4. Låt ett barn läsa högt – men respektera ett nej 

Högläsning i skolan är många gånger ett krav, vilket kan ställa till det för någon med skriv- och lässvårigheter. Fanny och Alma har båda erfarenheter av att lärare låtit dom hoppa över högläsningen, vilket båda menar inte alltid är en bra taktik. 
Man kan känna sig utanför och det blir en stor grej att man är “annorlunda”. Istället ska man ge eleven en chans och framförallt tid att läsa – om den vill. Är högläsning känsligt ska man respektera det och ge ett alternativ till högläsningen. 

 
5. Ge extra provtid – och klumpa inte ihop elever med olika diagnoser

Det är bra att kunna ge extra provtid. Det blir också mer diskret om eleven kan gå ut ur klassrummet när hen är färdig istället för att sitta separerad från klassen. 
Alma och Fanny hade båda erfarenheter där de under Internationella proven blivit “ihopklumpade” med andra elever med andra diagnoser, vilket sällan blir bra eftersom det är helt olika behov att ta hänsyn till. 


6. Lästräning utan böcker

Lästräning är nödvändigt för någon med dyslexi, men man kan lästräna på flera sätt. Genom att spela spel eller att en förälder läser högt där man kan se texten och höra handlingen samtidigt, och då para ihop kontexten.

Källa: FDB

 

Created with promo.com The World's #1 Marketing Video Maker

View on Promo.com