Annons:
Experten svarar:

Experten svarar: "Så påverkar du ditt barns fritidsintresse"

Barnens fritidsaktiviteter gör ofta anspråk på såväl tid och pengar, som energi - något som för många är en bristvara. Hur lyckas man på bästa sätt  möjliggöra för sitt barn att finna och njuta av fritidsintressen? Och på vilka sätt kan man som förälder påverka?

Vi har frågat Blockets barnexpert Louise Hallin hur man kan göra barnens aktiviteter mer hållbara, och hur man som förälder ska tänka kring barnens fritidsintressen. Fler frågor och svar hittar du här.

 

Vad ska man som förälder tänka på för att guida barnet till en aktivitet som de gillar?

Som förälder är det stora åtagandet att förse barnen med möjligheter att kunna utforska. Förse barnen med viss utrustning, exempelvis en boll, verktyg, pulka, ritmaterial, lego, racket, instrument eller likande, och se vad barnen gillar. Därefter kan man försöka utvidga och fördjupa kunskaper om t.ex en sport eller ett instrument. Om barn ser föräldrarna göra saker som att måla eller spela boll, desto mer intresserade blir de. 

 

Tips från Blocket - så mycket kan du spara när du köper barnens fritidsutrustning

 

Hur kan man sporra barnet att inte ”ge upp” för lätt?

Sitt ner och samtala om för- och nackdelar med fritidsaktiviteterna, och se till att både föräldrarnas insatser och barnets önskan tas upp. Detta är ett gyllene tillfälle att förklara ekonomi och tid för barnet. Prata också om att om barnet vill sluta innan terminen/året är klart så är det ett måste att kunna berätta ärligt om varför. Generellt tror jag att en vuxen ska vara med i periferin så långt det går med barn under 10 år för att kunna bedöma stämning, tilltal, kultur och så vidare runt barnet. Kanske har föräldern drivit på mer än vad barnet ville och då behöver man naturligtvis stå för det och dra tillbaka åtagandet.

 

Ungefär i vilken ålder är det lämpligt att introducera en fritidsaktivitet?

Fritidsaktivitet i organiserad form tycker jag att man helt och hållet ska avvakta med till barnen själva kommer med önskemål. I övrigt har ju föräldrarna från första stund i livet visat barnen vad de själva älskar att göra. Om man som förälder vet att man är en riktig soffpotatis så har föräldrar idag ett stort ansvar att se till att ungarna kommer ut, springer, klättrar och rör sig minst en timme om dagen, eftersom bristen på fysisk aktivitet redan gett mätbara medicinska konsekvenser för dagens barn. 

Louise Hallin

"Spara nyinköpen till den tid när ni verkligen ser att ett intresset kvarstår och fördjupas, och till att barnet når en högre nivå som eventuellt kan motivera att investera i nytt. Bli sen själv en säljare på nätet så håller ni en god ekonomi."

 

 

Hur ska man tänka kring att låta barnet testa massa olika saker, ur ett hållbarhets- och ekonomiperspektiv?

Optimalt för barn under 10 år är att prova ett åtagande per termin och eventuellt fördjupa det med föräldrarnas hjälp. Många åtaganden stressar föräldrar mycket, och idag är föräldrar alldeles för frånvarande från sina barn i en kravlös miljö utan "dator och speltysta" barn, och det är minst lika viktigt att planera in kompisfria dagar, apparatfria kvällar, som att ge utrymme för fullt ös. Det lär barn att pausa, slappna av och socialisera med familjen. 

 

Nyfiken på mer om hållbar konsumtion? Läs om hur du handlar hållbart till barnen här! 

 

Har du något tips på hur man kan få ner kostnaderna som tillkommer för varje aktivitet?

Köp bara begagnade saker! När jag är inne på Blocket så tror jag inte mina ögon ibland. När jag själv hade småbarn så minns jag att det var rätt stor skillnad på om något var begagnat även om det fungerade bra, men när jag tittar nu är det nästan helt nya saker och till och med oanvända saker som säljs. Spara nyinköpen till den tid när ni verkligen ser att ett intresset kvarstår och fördjupas, och till att barnet når en högre nivå som eventuellt kan motivera att investera i nytt. Bli sen själv en säljare på nätet så håller ni en godare ekonomi. Var noga med att barnen alltid är kunniga om ekonomin i sin fritidssyssla! Miljöaspekten på att ägodelar cirkulerar istället för att hela tiden nytillverkas, är också viktig. 

 

"I dagens Sverige behöver alla barn röra sig kroppsligt minst en timme om dagen för att behålla normal vikt och orka i sitt dagliga liv."

 

Hur kan man stötta sitt barn för att prova något nytt?

Om föräldrarna har en god tanke på något som skulle passa sitt barn, kanske för att de till exempel noterar en hög begåvning inom något område så är det naturligtvis nästan en skyldighet som förälder att introducera barnet i den riktningen, både tidigt och med hög egen närvaro. Lek gärna fram närvaron inom ett område, som exempelvis musik. Ni kan läsa om det, gå på museum, vara med i barnkör, gå på konserter, och så vidare. I efterhand kommer troligen barnet att "tänka" musik själv. Om man som barn upplever sig sedd, får positiv förstärkning och även beröm för sina ansträngningar, så vill man alltid utvecklas mer och även att våga ge sig på större utmaningar.

 

Vad finns det för fördelar för barnet med att ha ett fritidsintresse?

Alla barn behöver röra sig kroppsligt minst en timme om dagen för att behålla normal vikt och orka i sitt dagliga liv. Det gör att alla sporter och utomhusliv är inte bara roliga utan också livsviktiga för hälsan och deras vuxna liv. Barns fritidsintressen är en grund för utveckling på alla plan för barn. De övar inför vuxenlivet i samspel med andra; problemlösning, kärlek, gränssättning, kommunikation, och fantasiutveckling. Leken som arena skapar många skratt och tårar, organisation av hierarkier, "min" roll och kompetens likaväl som "mina" helt ok begränsningar. Allt efterliknar den verkliga världens villkor - ju mer träning desto bättre!

 

Har ni fler frågor, funderingar eller bara sugen på att leva ett mer hållbart liv? Louise Hallin ger fler svar tillsammans med Blocket här

 

I samarbete med Blocket

Annons