Annons:
Födelsemärken

Födelsemärken

Födelsemärken är missfärgade fläckar i huden som beror på att små blodkärl eller pigment samlats alldeles under hudytan.
 
Födelsemärken kan ta sig många olika former. De flesta är helt ofarliga. Vissa försvinner av sig själva, en del kan behandlas kirurgiskt. Det finns i stort sett inga farliga födelsemärken som dyker upp redan under barnaåren.
 
Smultronmärke (kapillärt hemangiom eller på engelska strawberry naevus)
Smultronmärket utvecklas under barnets första levnadsveckor till klart röda, upphöjda hudförändringar. De behandlas inte och försvinner normalt av sig själva, oftast vid 2-4 års ålder och nästan alltid före 7-8 års ålder.
 
Dessa små blodkärlsnystan syns oftast inte vid födseln, utan utvecklas under de första levnadsveckorna till klart röda, upphöjda hudförändringar. De är alltid täckta av tunn hud, men det kan ändå finnas en liten risk för småblödningar, som i sig är helt ofarliga.
 
Smultronmärket växer successivt (och kan bli ganska stort) tills barnet är 3-4 månader gammalt, därefter börjar det spontant gå tillbaka genom att huden blir tjockare över kärlnystanet, blodkärlen täpps igen och tillbakabildas.
 
Vid 3 års ålder är 50% av märkena borta och vid 7-8 år har praktiskt taget alla försvunnit. Att smultronmärket börjar vitna är ett tecken på att det börjar gå tillbaka. Smultronmärken behandlas endast i undantagsfall, eftersom de ändå försvinner.
 
Eldsmärke (naevus flammeus eller portvinsnaevus)
Eldsmärke är en slags medfödd missbildning av blodkärlen i huden som ger upphov till en röd fläck på en i övrigt normal hud. Märket kan sträcka sig över en stor del av ansiktet och pannan eller armar och ben.
 
Eldsmärket försvinner inte, men kan däremot blekas av något. Missprydande märken kan numera behandlas med speciallaser. Diskutera detta med BVC eller med hudläkare.
 
Storkbett (på latin naevus simplex, på engelska salmon patches)
Storkbett visar sig genom rödvioletta märken på pannan, på ögonlocken och i nacken hos upp till hälften av alla nyfödda barn. De brukar framträda ännu tydligare vid skrik.
 
Storkbettet består av en ansamling av små ytliga blodkärl som (till skillnad från smultronmärken) inte är upphöjda över hudytan. Storkbetten försvinner spontant under de första levnadsåren.
 
I nacken kan de dock finnas kvar under flera år eller till och med bestå. Det kräver ingen behandling.
 
Mongolfläckar
Ser ut som ett eller flera blåmärken i huden och återfinns oftast bland mörkpigmenterade nyfödda barn, eftersom de orsakas av pigmentcellerna (melanocyterna) i huden.
 
De uppträder redan från födseln, oftast längst ned på ryggen eller på stjärten, som en eller flera grå-blå fläckar. De försvinner nästan alltid spontant under de första levnadsåren och är helt ofarliga. De kräver ingen behandling.
 
Leverfläckar (naevi)
Leverfläckar är bruna, runda, upphöjda och ibland hårbevuxna födelsemärken som oftast inte försvinner av sig själva. De är normalt helt ofarliga men kan avlägsnas om de är missprydande eller ändrar form. Diskutera med BVC.
 
Så kallade "Café au lait-fläckar" är en annan vanlig form av leverfläckar. Det är en ansamling av pigment strax under huden som ger upphov till helt ofarliga, ljust bruna fläckar.
 
Texten är faktagranskad av Henrik Arnell barnläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus.
Texten är publicerad i samarbete med Trygg Hansa och www.tryggabarn.nu.
Annons