Familjeekonomin påverkar barns hälsa

Familjeekonomin påverkar barns hälsa

Ny studie visar att barns hälsa påverkas av föräldrarnas socioekonomiska status. Detta skriver tre forskare på DN Debatt*. Bland annat visar studien att sannolikheten är 40-45 procent lägre att barn till föräldrar med hög socioekonomisk status blir inskrivna på sjukhus. Även när det gäller sjukdomar i andningsorgan samt psykisk ohälsa råder det stora skillnader beroende på familjebakgrunden.

Forskarna menar att det är av betydelse att tidigt fånga upp och ge stöd till barn som är särskilt utsatta, både socialt och ekonomiskt, då dessa löper större risk för ohälsa. Barns hälsa under barndomen påverkar även andra aspekter. Bland annat har det stor betydelse för skolresultaten, men också om man som vuxen hamnar i bidragsberoende.

Men trots ojämlikhet i hälsan så menar forskarna bakom studien att den inte ökat under de senaste 20 åren, trots ökade inkomstskillnader. För att minska hälsogapet mellan barn räcker det alltså inte med att utjämna inkomstskillnaderna, men genom fortsatt forskning och politisk diskussion kan man försöka hitta sätt där samhället kan bidra till en mer jämlik start i livet för alla barn, skriver forskarna avslutningsvis.

 

*Läs forskarnas debattartikel här.