Annons:
Feber vid förkylning – så behandlas den och då bör du uppsöka vård

Feber vid förkylning – så behandlas den och då bör du uppsöka vård

När vi eller våra barn är förkylda kan vi ibland få feber. Här får du veta lite mer om feber som kan uppstå i samband med förkylning och hur du kan behandla den.
 

Kort om feber

När vi har feber ökar vår kroppstemperatur från det normala, vilket hos en vuxen människa brukar vara mellan 36 och 37,8 grader. Hur mycket den ökar kan variera, med allt ifrån en grad, till två-tre grader, då temperaturen är 38 grader eller mer räknas det som feber. Feber kan uppstå i samband med en virusinfektion, som till exempel en förkylning, eller i samband med en infektion som orsakas av bakterier. Febern i sig är ingen sjukdom, utan en indikation på att någonting i kroppen inte står rätt till, som till exempel att man har en förkylning. Har man feber kan man känna sig svag, och lite yr. Ofta pendlar man mellan att svettas mycket, och att frysa mycket, detta beror på att temperaturen i kroppen inte ligger på en jämn nivå.
 

Feber i samband med förkylning

En förkylning orsakas nästan alltid av virus. Man kan även få feber under en förkylning, vilket är vanligare hos barn än vuxna. Har man feber är det viktigt att dricka mer vatten än vanligt eftersom febern gör att kroppen förlorar vätska när den svettas.
 

Behandling

Febern behöver sällan behandlas, utan går ofta över av sig själv. Ibland påverkar den oss dock väldigt mycket, man kan till exempel få svårt att sova eller ont i kroppen, och då kan man behöva ta febernedsättande läkemedel, som till exempel IPREN®.
 

Uppsöka vård

Oftast går febern över av sig själv efter några dagar, men vid vissa symptom bör du uppsöka vård, som till exempel dessa:

• Om du har hög feber som håller i sig i mer än fyra dygn utan orsak.
• Om febern kommer snabbt, är hög och du mår mycket dåligt. 

(Källa: Feber, 1177 Vårdguiden)
 

Är det ditt barn som har feber?

Uppsök vård om barnet…

• är yngre än tre månader och har en temperatur på 38,0 grader eller högre.
• är mellan tre och sex månader och har en temperatur på 39,0 grader eller högre.
• är över sex månader och har en temperatur på 41 grader eller mer.
• har feber i mer än fyra dagar.

(Källa: Feber hos barn, 1177 Vårdguiden)
 

 

I samarbete med IPREN®

Ipren (ibuprofen) tablett 400 mg. Läkemedel vid tillfällig värk och feber. Från 12 år. Max 3 dagars behandling. Läs alltid bipacksedeln, särskilt vid överkänslighet, annan sjukdom, graviditet eller om du försöker bli gravid.

© McNeil Sweden AB, Box 4007, 169 04 Solna, 2017, SE/IP/17-1780.

Källa: 1177 Vårdguiden "Feber hos barn" & "Feber"
Annons:
Annons