Flyga sent i graviditeten - expertisen avråder

Flyga sent i graviditeten - expertisen avråder

En undersökning från försäkringsbolaget Europeiska visar att hälften av alla gravida är beredda att flyga efter 28:e graviditetsveckan. Detta trots att försäkringar slutar att gälla efter vecka 28 och mödrahälsovården ofta avråder från sena flygresor
 
Undersökningen visar också att 7 av 10 gravida anser sig ha ingen eller otillräcklig kunskap om vad det innebär att flyga gravid.
 
– Det är ett alarmerande resultat. Det finns uppenbarligen en väldig brist på information om resande för gravida. Här måste vi inom försäkringsbranschen bli tydligare, men ett stort ansvar vilar också på staten och mödrahälsovården, säger Kenneth Sandén, vd för Europeiska.
 
Avråder från sent resande
Undersökningen, som genomförts bland 1 129 gravida kvinnor, visar att 49 procent kan tänka sig att flyga efter 28:e graviditetsveckan. Sjukvårdsexpertisen avråder ofta från sent resande. Inte för att själva flygningen skadar barnet, utan på grund av att risken för en tidig förlossning ökar under den här perioden av graviditeten. 
 
Riskerar förlossningskostnader utomlands
De gravida som ändå väljer att resa efter vecka 28 riskerar att själva få stå för alla kostnader i samband med förlossning utomlands. Hemförsäkringsbolagens reseskydd har uteslutande vecka 28 som gräns och det finns inga specialförsäkringar för resor sent i graviditeten som täcker kostnader i samband med förlossning. Svenskar har tillgång till statlig sjukvård inom EU och EES-länderna, men hemtransport utanför Norden får man bekosta själv. 
 
Okunskap skapar oro för fel saker
Samtidigt som många vill ta risken med att resa sent uppger nästan hälften av alla gravida att de känner sig oroliga inför att flyga.
– Okunskapen skapar tyvärr mer oro än nödvändigt hos blivande föräldrar. Så många som var tredje gravid tror exempelvis att flygning under graviditeten skadar barnet. Något som inte stämmer med de vetenskapliga rön som finns idag, säger Kenneth Sandén.
 
Undersökning bland gravida
Resultaten kommer från en riktad undersökning som genomförts bland 1 129 gravida kvinnor under perioden 8 november till 26 november 2007. Undersökningen har genomförts i samarbete med Allt för Föräldrar, som förfogar över Sveriges största graviditetsregister med cirka 90 procent av alla gravida kvinnor i Sverige.
 
Text: Europeiska, reseförsäkringsbolag