Annons:
Foglossning och uppluckring

Foglossning och uppluckring

Symfysiolys, bäckenuppluckring, foglossning eller smärta från bäckenlederna, alla är de olika begrepp för samma sak - en ofarlig men ofta plågsam smärta i bäckenet, framför allt vid rörelse. Mer än hälften av alla gravida upplever besvär från rygg eller bäcken någon gång under graviditeten och en stor del av dem har besvär just med smärtor från bäckenlederna.
 
Kvinnor som tidigare haft ryggbesvär eller som arbetar med tunga lyft har en ökad risk för att drabbas av rygg- och bäckenproblem.
 
I övrigt tycks smärta från bäckenlederna drabba all typer av kvinnor; förstföderskor, omföderskor, vältränade och otränade.
 
Skulle du drabbas av rygg- eller bäckensmärta under graviditeten, se till att du får en snabb diagnos och hjälp.
 
- Det har tyvärr skett mycket lite forskning kring orsakerna till smärta från bäckenlederna, trots att det varit känt sedan slutet av 1800-talet. Därför vet vi fortfarande inte varför vissa drabbas och inte andra.
 
Det tycks i detta sammanhang inte vara förebyggande att vara vältränad, äta rätt eller allmänt leva sunt. Smärta från bäckenlederna kan man få ändå, påpekar Lena Nilsson-Wikmar, leg. sjukgymnast och ordförande i sjukgymnasternas sektion för mödrahälsovård.
 
Nödvändig uppmjukning av bäckenlederna
Graviditeten, även den helt normala, påverkar rygg och bäcken på två olika sätt: Den påverkar hormonellt, genom att stora mängder hormon, främst relaxin, utsöndras för att mjuka upp bäckenets fogar. Uppmjukningen är nödvändig för att kunna bära och föda fram ett barn.
 
När bäckenets leder får en ökad rörlighet kan det i sin tur leda till ökade påfrestningar i lederna och på stabiliserande muskler och ligament. Graviditeten påverkar även rent mekaniskt rygg och bäcken genom att livmoderns ökande tyngd ändrar förhållandena i ländryggen och bäcken.
 
Till exempel är det lätt att svanka för mycket när magen börjar bli större, vilket framför allt kan fresta på musklerna i ländryggen och ligamenten mellan korsben och bäcken.
 
Ann fick snabb sjukgymnastikhjälp
Ann Johnson Byström i Stockholm tillhör den hälft av gravida kvinnor i Sverige som drabbats av smärta från bäckenlederna. För en månad sedan föddes hennes tredje son. Precis som under de tidigare två graviditeterna hade hon smärta från de bakre bäckenlederna åtminstone under halva graviditeten.
 
Nu, en månad efter förlossningen, är de flesta smärtorna borta åtminstone så länge promenaderna inte blir för långa eller för snabba. Om ytterligare några månader kommer smärtan troligen att vara borta.
 
- Jag fick ont i de bakre bäckenlederna ungefär i vecka 20 redan när jag väntade mitt första barn. Jag blev remitterad till en sjukgymnast med mödrahälsovård som specialintresse. Henne har jag gått till ungefär en gång i veckan även mina två följande graviditeter.
 
Jag fick behandling och råd, gick på särskild vattengymnastik och provade ut ett stabiliserande bäckenbälte som hjälpt mig mycket. Nu den senaste gången har jag också haft stor hjälp av TENS-behandling och varma lerinpackningar, berättar Ann Johnson Byström.
 
Sjukskrivning under graviditeterna
Under första graviditeten blev Ann visserligen sjukskriven från och med vecka 34 men av andra skäl än bäckenet. Hon kände till att risken att drabbas av smärta från bäckenlederna var stor när hon blev gravid igen. Därför fick det också ta några år.
 
När det så småningom var dags, började det med två graviditetsrelaterade ryggskott redan i vecka 8, vilka sedan övergick till smärta i bäckenet. Delvis på grund av ryggen blev Ann heltidssjukskriven från vecka 33. Den senaste graviditeten började bättre med en smärtfri första halva, men desto mer besvär när det väl börjat.
 
- Jag har visserligen periodvis haft mycket ont och det har känts som om bäckenet låst sig, men med den hjälp jag fått har situationen ändå varit hanterbart. Jag har inte behövt kryckor och smärtan avskräckte mig inte från att vilja bli gravid igen. Nu har jag tre härliga killar och börjar redan känna mig bättre i ryggen.
 
Svårt avgöra var smärtorna kommer från
Anns situation är ett ganska typiskt exempel på hur många kvinnor har det under graviditeten. Besvären kan dock se mycket olika ut och det är ofta inte lätt att avgöra var de kommer ifrån. Dessutom kan smärtan uppkomma i princip när som helst under graviditeten, även om det är vanligare att de uppkommer i mitten av graviditeten. Smärtor från bäckenlederna kan sitta djupt i länd- eller korsryggen och kännas fram mot ljumsken. Det är vanligare med smärtor från de bakre bäckenlederna i korsryggen, som i Anns fall men de kan också kännas runt blygdbenet ut mot ljumsken och framsidan eller insidan av låren.
 
Smärtan behöver inte alltid komma från bäckenlederna. Den kan också komma från ligament eller muskler. För de flesta som drabbas är smärtan som för Ann, visserligen obehaglig och begränsande men är trots allt hanterbar. Med kunskap och hjälp om hur smärtan och obehaget kan minskas, underlättas vardagen.
 
Många som inte har tunga arbeten fortsätter att arbeta. För de allra flesta försvinner smärtorna mellan ett par veckor och ett halvår efter förlossningen. Ett fåtal får så svåra smärtor att de inte kan gå utan hjälpmedel och smärtorna kan undantagsvis hålla i sig längre än 6 månader.
 
Viktigt med snabb diagnos
- Det viktiga är att du som är gravid och känner av smärta i rygg- eller bäcken i någon form, omedelbart talar om det för din barnmorska på MVC. Misstänker hon smärta från bäckenlederna så ska hon remittera vidare till en sjukgymnast för att testa vad dina rygg- eller bäckenbesvär beror på. Det är viktigt att så tidigt som möjligt skilja mellan vanliga ryggbesvär och bäckenrelaterad sådana eftersom åtgärderna och behandlingen skiljer sig helt åt.
 
Medan vanliga ryggbesvär ofta kan lindras eller till och med avhjälpas genom olika former av träning, hjälper normalt ingen vanlig träning mot smärta från bäckenlederna.
 
- Vid smärta från bäckenlederna handlar det om att undvika det som gör ont, det vill säga tunga lyft, långa promenader eller att gå i trappor. För att inte öka besvären måste man hjälpa kroppen att i alla situationer hålla bäckenet så stabilt som möjligt, förklarar Lena Nilsson-Wikmar och passar på att efterfråga mer forskning på området:
 
- Vi behöver veta mer om vad som orsakar den smärta som drabbar så många gravida kvinnor. Inte minst för att för att kunna förebygga problemet.
 
Författare: Eva Gärdsmo Pettersson
Texten är publicerad i samarbete med Trygg Hansa och www.tryggabarn.nu.
Annons