Fosterdiagnostik och dess risker - det här behöver du veta

Fosterdiagnostik och dess risker - det här behöver du veta

Fosterdiagnostik omfattar flera olika undersökningar som ger information om fostrets hälsotillstånd. Vissa kvinnor löper högre risk att få barn med kromosomavvikelser och erbjuds därför fostervattenprov - men det finns vissa risker.
 
Gravida kvinnor över 35 år erbjuds sedan några år tillbaka gratis fostervattenprov på grund av att äldre kvinnor löper förhöjd risk att få barn med sjukdomar som exempelvis Downs syndrom. Många beslutar sig för att göra testerna trots att risken att få ett barn med kromosomavvikelser ända upp till 40-årsåldern är mindre än att få missfall till följd av provet. 
 

Downs syndrom 

Ärftlig Downs syndrom är extremt sällsynt och i 98 procent av fallen är ett barn med sjukdomen ett resultat av slumpen. Men risken ökar ju äldre mamman är. Och har man fött ett barn med kromosomavvikelser anses chansen stor att upprepning kan komma att ske. I normalfallet är risken för Downs syndrom 1 på 350 vid 35 årsåldern och 1 på 100 vid 40 årsåldern. 

 

Risker med provtagningarna 

Kvinnor över 35 år ska informeras om vad det innebär att göra provtagningarna men också om det rutinmässiga ultraljudet som kan upptäcka andra former av avvikelser hos fostret. Trots detta är det många gravida kvinnor som är dåligt informerade om innebörden av fosterdiagnostik och de olika testerna. 

Det man kan göra är exempelvis ett moderkaksprov eller ultraljud som används för att fastställa graviditetens längd bland annat. Vid dessa undersökningar ökar möjligheterna till att upptäcka andra skador eller sjukdomar som öppna ryggmärgsbråck och hjärtfel. 

En annan risk med dessa olika provtagningar är att det finns en något ökad risk för missfall. Färre än en av tvåhundra provtagningar leder till missfall men i många fall upptäcks också om fostret har kromosomavvikelser. 

 
 
Källa: 1177 Vårdguiden och Socialstyrelsen
Foto: Unsplash