Fråga om vaccinering av barn väcker stort engagemang

Fråga om vaccinering av barn väcker stort engagemang

"Är era barn vaccinerade?" - frågan väckte stor debatt bland våra Facebook-följare när vi ställde den förra veckan.

Av interaktionerna på inlägget att döma så finns det en klar för- och emot-sida. Över 1700 personer svarade "ja", och endast 248 stycken svarade "nej" på frågan. Däremot syntes "nej"-sidan starkt i kommentarsfältet, och många argumenterade att de var emot att injicera tungmetaller såsom kvicksilver i sina barn. 

Andra uppmärksammade fall där deras egna barn hade blivit vaccinsjuka, och menade att de aldrig mer efter det gav något barn vaccin eller skulle göra om det. 

Några av de som argumenterade för vaccinering menade på att det är ett lyxproblem vi har i Sverige, och att det är galenskap att tacka nej till något som har tagits fram av riskgrupper och experter på området. 

Vi på Allt för föräldrar ställer oss neutrala i frågan och då vi varken är sakkunniga eller utbildade vill vi endast höra vad våra följare har för åsikter i frågan. Här är några av kommentarerna som följde på inlägget:

"För mig som jobbar inom barnsjukvården är vaccinationer en självklarhet! Jag blir både arg och ledsen över denna återkommande debatt. För er som väljer att avstå vaccination kan jag rekommendera att ni läser om de dödliga sjukdomar vi vaccinerar mot. Hur kan ni utsätta era barn för denna risk? Ni ska vara väl medvetna om att detta är sjukdomar många av oss läkare aldrig har träffat på vilket kan fördröja diagnos, så berätta alltid att ert barn är ovaccinerat. Jag tycker också att ni ska läsa om "flockimmunitet", jag träffar dagligen spädbarn och allvarligt sjuka barn som inte kan vaccineras. I mitt tycke är det oerhört egoistiskt att inte vaccinera! Det är skrämmande att ni inte litar på de rekommendationer och riktlinjer som tagits fram av expertisen inom området. Vad har ni för utbildning i området och vad har ni för kunskap om vetenskaplig forskning? Att googla och hitta artiklar är enkelt men att sålla i all information och bedöma artiklarnas trovärdighet kräver utbildning och träning. Därför utses experter inom området för att sammanställa forskningsresultat och bygga rekommendationer på detta!

"Vaccin är läkemedel och alla vet ju hur långa listor det alltid är med biverkningar. Det införs bara fler vacciner och hur myckt tål de små kropparna?! Obehaglig bransch, många blir vaccinskadade men det tystnas ned. Tillomed människor som mister livet och inte en enda rubrik om det..."

"Inget mer vaccin i denna familj! Minstingen har inte fått en enda spruta. Känns så skönt att man fått upp ögonen för vad vaccinet ställer till med."
 
"Jag blir lika mörkrädd varje gång jag ser såna här diskussioner. Själv kan jag inte förstå hur man aktivt kan välja att utsätta sitt barn för risken att drabbas av i värsta fall dödliga sjukdomar. Vaccinerna som ingår i vaccinationsprogrammet är väl testade och beprövade i och med många års användning och deras effekt borde ju inte vara debatterbar eftersom flera av sjukdomarna är mer eller mindre utrotade i Sverige. Att de inte ger 100 % skydd är sant men är det inte bättre att veta att man i alla fall gjort vad man kan för att minska risken att drabbas?"
 
 

LÄS ÄVEN: Det här är skillnaden mellan magsjuka och vinterkräksjuka