Annons:
Frågor och svar om stamceller

Frågor och svar om stamceller

Vad är stamceller och var finns de?

Man kan säga att stamceller är kroppens byggstenar. Det är omogna celler som kan kopiera sig själva och som kan utvecklas till olika specialiserade celler i vår kropp. De finns i det tidiga embryot (embryonala stamceller), i moderkakan och navelsträngen (navelsträngsstamceller), i vävnader och organ hos den vuxna individen (t.ex. i benmärg, fettvävnad, tänder). Stamceller består av två typer; hematopoetiska och mesenkymala.

LÄS ÄVEN: Vad är stamceller och vad kan de användas till? 

Varför är just stamceller från navelsträngen så bra?

Stamceller är ursprunget till alla celler i kroppen och de stamceller som finns i navelsträngens blod är precis lika nya för världen som det nyfödda barnet – de har ännu inte hunnit påverkas av sin omgivning. Det är en fördel då de kan utvecklas snabbare och differentieras bättre än vad vuxna stamceller kan. När de förvaras nedfrysta åldras inte cellerna utan de bibehåller sina unika egenskaper.

Varför spara navelsträngsstamceller när man kan använda stamceller från t.ex. benmärg?

Bland forskare råder det generellt sett enighet om att stamceller från olika källor kommer att ingå i framtidens behandlingspalett av ett flertal olika sjukdomar. Benmärgstransplantation är den äldsta formen av stamcellsbehandling och den första transplantationen utfördes i USA i slutet av 1950-talet. Vid en benmärgstransplantation donerar en frisk person (donator) sin benmärg till en person som har en allvarlig blodsjukdom. Benmärgsstamceller samlas antingen upp med hjälp av ett kirurgiskt ingrepp i benmärgen eller så behandlas donatorn med läkemedel som gör att stamcellerna kan skördas direkt från blodet.

LÄS ÄVEN: Unik service säkerställer uppsamling av barnets stamceller 

Blod från navelsträngen och moderkakan innehåller lättillgängliga stamceller och uppsamlingen är ofarlig och smärtfri för både mamma och barn. Forskare visar att stamceller från navelsträngsblod kan utvecklas till fler olika typer av celler än vad vuxna stamceller kan. Detta p.g.a. att stamceller från navelsträngsblod är ”yngre”, mer omogna och odifferentierade än stamceller från benmärgen hos en vuxen person. Stamceller från navelsträngen accepteras även lättare av kroppens immunsystem än stamceller från vuxna. Har du egna sparade navelsträngsstamceller undviks en potentiell kritisk väntetid i sökandet av en passande donator vid en ev. behandling. Drabbas ett helsyskon av en stamcellskrävande sjukdom, är det 25 % chans för en perfekt matchning. Den första lyckade transplantationen av stamceller från navelsträngsblod ägde rum i Frankrike 1988 och efter det har det genomförts över 35 000 behandlingar med navelsträngsblod.

Vilka sorters stamceller finns i navelsträngsblodet och navelsträngsvävnaden

Stamceller kan delas in i blodbildande (hematopoetiska) och bindvävs (mesenkymala) stamceller och båda typerna finns i navelsträngen. De mesenkymala finns dock i en mindre mängd i blodet, men finns framförallt i en särskilt hög koncentration i navelsträngsvävnaden. De blodbildande stamcellerna kan ge upphov till alla typer av blodkroppar och används bl.a. för behandling av blodrelaterade sjukdomar, t.ex. vissa former av leukemi. Mesenkymala stamceller kan användas till regenerativa behandlingar, då de kan utvecklas till en rad olika specialiserade celltyper, t.ex. hjärtceller, nervceller och benceller. Man räknar med att just mesenkymala stamceller bara inom snar framtid kommer att användas för behandling av en rad vanliga folksjukdomar såsom artrit, benskörhet, hjärt- och kärlsjukdomar och neurologiska skador/sjukdomar.

LÄS ÄVEN: Regenerativ medicin med stamceller skapar hopp inför framtiden 


Vill du läsa mer om stamceller kan du besöka vita34.se!

 

I samarbete med Vita34

 

Annons