Annons:
Föräldrar – därför ska ni främja barnens lek

Föräldrar – därför ska ni främja barnens lek

I ett samhälle som mer och mer digitaliseras och styrs av skärmar aktiveras barnen inte på samma sätt som förr, och det är inte längre lika självklart att leken får samma utrymme som den brukar.

Med den enorma information och flöden vi dagligen tar del av från vänner och bekanta är det också lätt att börja jämföra barns färdigheter och det blir fokus på prestation istället för den återkommande grundregeln: låt barn vara barn!

I barnens lek utvecklas enormt mycket av deras kreativitet och lärande, men många föräldrar är inte medvetna om lekens värde och hur viktig den är i barnens utveckling.

– Både i det formella utbildningssystemet och i hemmen är fokusen på lekens värde för barnen begränsad. Det är verkligen något vi vill arbeta med - att öka förståelsen för värdet av att leka och vad den kan göra för barnen, eftersom leken minskar allt mer då föräldrar och myndigheter vill att barnen ska lära sig en specifik kompetens och räknekunnighet tidigare, säger Hanne Rasmussen, ansvarig för LEGO Foundation.

När barn leker lär de sig att lösa problem och kreativiteten främjas. Dessutom får de en större känsla för empati och att ta hänsyn till andra i grupp. Idag tar man ofta till skärmar både i pedagogiskt syfte, där olika appar lär barnen att räkna, läsa och tala andra språk, och i underhållningssyfte. Men vad hände med att leka fritt? Hanne, som växte upp på 70-talet, beskriver sin barndom såhär:

– Vi hade mer rum för att faktiskt engagera oss och roa oss själva och vi lärde oss genom det och växte även genom det.

LEGO Foundation jobbar för att främja ”lärandet genom lek”, och uppmuntrar till att omvärdera lekens värde hos föräldrar, organisationer och institutioner med mål att låta barnen växa upp som kreativa, engagerade och ständigt lärande individer.

Det är framförallt i hemmet och hos föräldrarna som det behövs ett fokusskifte, där leken också måste få ta plats i barnens förmodligen redan fullspäckade schema. Tänk på att de får så mycket gratis bara genom att leka – det är en tid i livet som aldrig någonsin kommer tillbaka och därför måste värderas högt! 

 

I samarbete med LEGO® DUPLO®

LEGO och DUPLO är varumärken som tillhör LEGO Gruppen. ©2017 The LEGO Group. 

Annons:
Annons