Gratis glasögon ges till barn för att motverka utanförskap

Gratis glasögon ges till barn för att motverka utanförskap

Så många som 7 000 skolbarn har helt fått avstå från glasögon, och ytterligare 11 000 barn har fått väntat i tre månader eller mer på glasögon på grund av att föräldrarna inte har haft råd, visar kartläggningar från Socialstyrelsen och Majblommans Riksförbund*. Alla landsting ger i dag bidrag till glasögon för barn, men bidragssumman och åldersgränserna varierar kraftigt mellan olika landsting. Det snålt tilltagna bidraget innebär att barnfamiljerna själva får stå för den största delen av glasögonkostnaden. 

”Alla barn har rätt att se” – en investering i barns hälsa och utbildning
.

I syfte att ge alla barn i Sverige samma grundförutsättningar delar optikerkedjan Smarteyes ut gratis glasögon till barn med synfel mellan 0 och 7 år under satsningen ”Alla barn har rätt att se”.Att vara utan glasögon ger huvudvärk, illamående, inlärnings- och koncentrationssvårigheter. Att inte hänga med i undervisningen kan i förlängningen innebära ett utanförskap längre fram i livet. För att påverka alla landsting att ge barn med synfel gratis glasögon har optikerkedjan Smarteyes länge arbetat med initiativet ”Alla barn har rätt att se”. Syftet är att ge alla barn samma grundförutsättningar och minska risken för att barnen hamnar i ett utanförskap tidigt i livet.

- Så länge politiker inte tar sitt ansvar och hanterar barns synfel på samma sätt som tandvård och hörselhjälpmedel, kommer vi att fortsätta att dela ut gratis glasögon till barn mellan 0 och 7 år. Vi ser det som en investering i barns hälsa och utbildning, säger Anders Zanton, Sverigechef på Smarteyes.

 

Vad tycker DU ? Är det rätt av kedjan att dela ut gratis glasögon? Berätta vad du tyckre och prata med andra HÄR: