Hopp och fall vanligaste orsaken till badolyckor

Hopp och fall vanligaste orsaken till badolyckor

Varje år skadas cirka 2 500 barn så allvarligt att de behöver uppsöka ett akutsjukhus i samband med bad i simhallar, på badanläggningar eller badstränder. En majoritet av de skadade barnen är pojkar – de flesta mellan nio och femton år. Ungefär tio barn drunknar varje år. Detta visar ny statistik som Barnolycksfallsfonden har tagit del av.
 
Barnolycksfallsfonden har analyserat statistiken från Injury Data Base (IDB) för åren 2007 – 2008. Statistiken visar att simhallar och badanläggningar är en vanligare olycksplats än naturliga badstränder, och att den vanligaste orsaken till skada är hopp och fall.
- Statistiken visar att många av olyckorna går att motverka med mer uppsikt över barnen. Ofta skadas barnen då de hoppar i vattnet från bryggor och hopptorn eller när de åker vattenrutschbanor, säger Björn Sporrong, styrelseledamot i Barnolycksfallsfonden.
 
Den vanligaste skadetypen är öppna sår (38 procent) följt av blodutgjutningar (22 procent) och frakturer (9 procent). Hjärnskakningar utgör drygt 4 procent. Öppna sår är betydligt vanligare bland pojkar än bland flickor. De flesta skadorna drabbar framförallt fötter och tår hos både pojkar och flickor.
 
- För pojkar är den vanligaste olyckan på naturliga badstränder att man klämmer sig eller skär sig. Ofta skär man sig på glas eller något annat vasst, klämmer sig mellan stenar, eller får stickor i fötterna från bryggor eller liknande, säger Björn Sporrong. Insekts- och ormbett är heller inte ovanliga på badstränderna.
 
Bristande övervakning orsakar drunkningstillbud
Varje år är det cirka tio barn som drunknar och tre till fyra gånger så många som behöver vårdas på sjukhus till följd av de skador de ådragit sig vid drunkningstillbud. De allra flesta drunkningarna, drygt en tredjedel, sker vid badplatser där övervakningen av små barn brustit, och där barnen inte haft flythjälpmedel. Hos ungdomar från tretton års ålder och uppåt är alkohol en bidragande orsak i hela 40 procent av fallen.
 
– Drunkning är en vanlig dödsorsak bland barn trots att vi i Sverige har satsat så mycket på allmän simkunnighet och säkerhet. Barn ska aldrig lämnas utan uppsikt samt ha en godkänd flytväst om de är i närheten av bryggor eller badplatser med djupare vatten, säger Jan Schyllander utredare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
 
Några råd för att undvika andra skador i samband med badaktivteter:
• Hoppa eller dyk inte på okänt vatten 
• Kontrollera att ingen är i vägen om du hoppar i vattnet
• Knuffa aldrig i eller håll fast någon under vattnet 
• Simma inte under bryggor och hoppställningar 
• Spring inte på bassängkanter eller bryggor – du kan halka
• Tänk på att stenar kan vara mycket hala
• Ta för vana att alltid plocka upp glas eller andra föremål som man kan skära sig på
 
Några råd till föräldrar, barn och allmänhet för att undvika drunkningstillbud:
• Övervakning av små barn i vatten skall vara på gripavstånd. Föräldrar skall aldrig lämna små barn ensamma i vatten eller under uppsikt av ett ungt barn
• Små barn som badar vid badplatser skall ha flytväst och inte uppblåsbara flythjälpmedel
• Simbassänger, pooler och även grunda dammar (trädgårdsdammar) skall vara inhägnade och ha barnsäker låsning
• Barn är vanligtvis inte mogna att lära sig simma före fyra års ålder 
• Vid drunkning är direkt återupplivning avgörande för utgången och detta är oftast innan någon professionell är på plats
• Ungdomar bör påminnas om att alkohol försämrar både omdöme och simförmåga
 
* Studien bygger på en genomgång av data från IDB för åren 2007 – 2008, avseende barn mellan noll upp till och med 17 år som skadats i samband med bad. Totalt har 342 fall studerats. Skador som inträffat vid bad i badkar eller bad i egen pool ingår ej. 
 
Text: Trygg Hansa