Annons:
Hur stöttar vi barnen på nätet? - polisen Johanna Gunnarsson tipsar

Hur stöttar vi barnen på nätet? - polisen Johanna Gunnarsson tipsar

Johanna Gunnarsson har en bakgrund som polis och barnutredare där hon utrett brott mot barn och då även sexuella övergrepp på nätet. Nu arbetar hon som utbildare på företaget Lajks i det förebyggande arbetet kring hot, kränkningar och sexuella övergrepp på nätet.

Det gör precis lika ont att bli utsatt för mobbning på nätet. Det som händer online är lika mycket den verkliga världen för unga idag. Det är där allting sker, och det är där deras framtid är, därför är det viktigt att rusta och vägleda dem”, säger polisen Johanna Gunnarsson.

När det kommer till nätanvändande hos barn vilar det ett stort ansvar på oss föräldrar. En dialog med barnen är en förutsättning för en bra nätanvändning, och för att kunna ha det måste vi skaffa kunskap om vad de gör på nätet. Visa ödmjukhet inför barnens expertis i området och be dem berätta, de vill gärna visa vad de kan. Våga vara nyfiken. Kunskap hos vuxenvärlden inger förtroende hos barnen att våga berätta när något händer.

Johannas tips till föräldrar:

LÄS PÅ
Skaffa kunskap och intressera dig för vad barnen gör i spel och sociala medier. Så fort du ger ditt barn tillgång till internet så ska du finnas där för stöttning och vägledning. Detta ska vi göra likväl online som offline. Tänk även på att barn idag kan ha mer koll på olika sidor och appar än vad du har, så visa dina barn att du är nyfiken på ”det nya” så låter barnet dig bli mer insatt i vad hen gör på nätet.

DIALOG
För att få barnen att berätta hur det är på nätet så är dialogen att föredra. Ta en liten stund varje dag och prata om internet med ditt barn. Prata på samma sätt som när du frågar om hur dagen varit i skolan. För de flesta unga är det ingen större skillnad att prata om vilka man träffat i den digitala världen eller i den fysiska världen. Straff, förbud och pekpinnar fungerar inte, det blir för stort intrång och det inger inget förtroende. Du behöver inte vara på alla sidor som barn besöker för att ”vara där”. För det mesta räcker det med att förstå vad de pratar om och då är du där när något gått snett och de behöver hjälp.

HJÄLP DEM
Vuxnas livserfarenhet har en stor betydelse och behövs för att vägleda barnen kring hur de ska tänka och skydda sig på nätet, samt vilka inställningar som krävs för en säker tillvaro på nätet.

LÄS ÄVEN: Var rädd om ditt barn på internet 

NÄTETIKETT
Prata om internet och hur man ska vara mot varandra och att det inte är någon skillnad på hur man beter sig online som offline. Prata även om vad för slags information om sig själv som är okej att publicera, vad som händer med bilder på nätet och vad anonymiteten på nätet kan ha för konsekvenser.

ANMÄL
Om de råkat ut för något på nätet ska du inte döma. Lyssna och låt barnen visa vad som hänt så du får en bild av situationen.Visa att du tar det på allvar och anmäl alla fall av kräkningar på det nätvek det hänt. Om de inblandade är kända och går på samma skola skall även skolan informeras. Misstänker du att något brottsligt skett anmäl det till polisen så får de ta ställning till om man går vidare med det. Vid tal om sexuella övergrepp SKALL det anmälas till polisen.

VAR EN BRA FÖREBILD!
Försök att leva som du lär när det gäller internet. Om man vill att barnet ska bete sig på ett visst sätt på nätet, kan det vara bra att även själv följa de regler som har satts upp.

 

Johanna understryker hur viktigt det är att du som förälder funderar kring ditt egna beteende när det kommer till internet och sociala medier. Vad förmedlar vi för något till barnen? Så som vi vill att de ska vara så ska också vi vara i alla lägen. Johanna har själv barn i åldrarna 5 och 8 år och Johanna är, som så många andra, en helt vanlig förälder i en digital värld. Hon påpekar hur viktigt det är att hon själv tänker på detta och lever som hon lär. Om sina tankar kring detta och hur hon kommunicerar smarta val när det kommer till sina barns nätanvändning delar hon med sig av i sin blogg Tillsammansonline.
 

LÄS ÄVEN: Vad gör ditt barn på nätet 

Annons:
Annons