Annons:

"Jävlar anamma" är viktigt vid barns inlärning

Många barn ger upp snabbt och tycker det är tråkigt att göra läxorna, och skyller gärna på anledningar som att de till exempel ”inte är bra på matte”. Men det handlar inte om att vara bra eller inte – utan om att vara ihärdig.

 

Inlärning och motivation

Amerikanska studier visar på att barns inlärningsförmåga beror mycket på deras ”grit”, på svenska översatt till ”jävlar anamma” eller ihärdighet. Ihärdighet kan definieras som att förmågan att hålla fast vid långsiktiga mål, och att inte ge upp i motgång – oavsett om man tycker det är tråkigt. Ny forskning visar på att barnhjärnans utveckling beror mycket på sådana faktorer, som träning, inlärning och motivation.

 

Flexible mindset

Hjärnan är så kallad plastisk, och påverkas genom ansträngning. Men det menas att förmågan att vara bra på något påverkas genom övning och träning, och inte att det är en medfödd egenskap. Alla kan alltså bli bra på det de vill, det som krävs är ihärdighet och att inte ge upp. Med rätt typ av instruktioner och motivation kan man få barn att förstå att deras förmågor är förändringsbara, så kallat ”flexible mindset”, menar amerikanske forskaren Carol Dweck. Till exempel kan man med lite mer ”krävande” feedback, både positiv och negativ, få barn att åstadkomma mer kämpaglöd och vilja utveckla sina förmågor, snarare än att man fokuserar på prestationen.

Att kunna sätta sina studier i ett större perspektiv och förstå vitsen med att gå i skolan och utbilda sig är en del i förståelsen för att vilja utvecklas och förbättra sina studieresultat – även om de inte är speciellt roliga för stunden. Med att behålla sin "jävlar anamma" kan således barn utveckla förmågor som de själva kanske inte till en början tyckte att de var bra på, men genom att motiveras och träna kan man förändra tankesättet till att lyckas med även det som känns svårt. 

Det viktiga är alltså själva drivet, att fortsätta att kämpa och förstå att det kommer att ge resultat i framtiden! 

 

LÄS ÄVEN: 4 anledningar till att låta barnen använda Jaramba

Annons