Annons:

"Jobb från mobilen själ tid från barnen"

En ny undersökning, utförd på uppdrag av UNICEF, visar att två av tre småbarnsföräldrar (66%) upplever att deras arbetsgivare kräver att de ska vara tillgängliga i mobilen efter ordinarie arbetstid. Närmare hälften av Sveriges föräldrar (43%) menar att tillgängligheten i mobilen gör att de tillbringar mindre tid med sina barn än vad de annars skulle ha gjort.

Enligt barnrättsprinciperna ska företag utforma sin verksamhet så att den inte påverkar barn negativt.
- Företag påverkar barn på många olika sätt. I en del länder tvingas barn att arbeta och i uppkopplade länder som Sverige händer det att barnen inte får tillräcklig uppmärksamhet från sina föräldrar på grund av att mobilen är i vägen. För att lyfta barnrättsprinciperna i Sverige, har vi tagit fram en app som ger barnen kvalitetstid med sina föräldrar utan att jobbet stör, säger Lotta Linden, Chef företagssamarbeten på UNICEF Sverige.

Och att frågan måste uppmärksammas är tydligt. 8 av 10 av alla föräldrar med barn i åldern 0-12 år (81%) brukar få jobbmail och/eller jobbsamtal efter ordinarie arbetstid.

- Gränsen mellan arbete och fritid har blivit diffus. Vi arbetar samtidigt som vi är med våra barn. Att arbetsgivare behöver titta extra noggrant på hur hemmajobb påverkar barnens situation står klart, säger Lotta Linden på UNICEF Sverige.

Med appen UNICEF PlayTimer möjliggör nu UNICEF för föräldrar att själva styra över sin fritid och umgås med sina barn utan att störas av jobb via mobilen. Med appen blir barnet chef över mobilen medan förälder och barn leker. Barnet får på ett lekfullt sätt låsa förälderns telefon. Om man rör vid den, ljuder ett alarm. Enda sättet att få larmet att sluta ljuda, är att verifiera att man är med sitt barn med hjälp av ansiktsigenkänning.

UNICEFs förhoppning är att svenska företag uppmuntrar sina anställda att ladda ner appen UNICEF PlayTimer och att de samtidigt tar in arbetet med barnrättsprinciperna i dess helhet i sin affärsverksamhet. Ladda ner appen på unicef.se/barnrattsprinciperna.

Därtill visar att fler pappor än mammor jobbar i mobilen efter arbetstid i en annan undersökning, även den på uppdrag av UNICEF. Där  uppger 8 av 10 pappor (85%) att de brukar få jobbsamtal och/eller jobbmail efter ordinarie arbetstid, vilket kan jämföras med 3 av 4 av alla tillfrågade mammor (76%).

Enligt undersökningen upplever fler pappor krav från sitt arbete att vara tillgänglig efter arbetstid (68% jämfört med 64% för mammorna). Trots att papporna mer ofta kollar sin jobbmail än mammorna, är det färre pappor som menar att tillgängligheten gör dem stressade.

Närmare hälften av de tillfrågade papporna (45%) säger att de någon gång blivit stressade av att kolla sin jobbmail. En siffra som är högre bland mammorna, där hela 54% säger att jobb i mobilen stressar dem.

- Gränsen mellan arbete och fritid har blivit diffus. Vi arbetar samtidigt som vi är med våra barn. Att arbetsgivare behöver titta extra noggrant på hur hemmajobb påverkar barnens situation står klart, säger Lotta Linden på UNICEF Sverige.

Vidare, säger nära hälften av alla pappor i undersökningen (46%) att tillgänglighet i mobilen gör att de spenderar mindre tid med sina barn än vad de annars skulle ha gjort. En siffra som kan jämföras med 39% hos de tillfrågade mammorna. - Barn kan påverkas av företag på många olika sätt. I en del länder tvingas barn att arbeta och i uppkopplade länder som Sverige händer det att barnen inte får tillräcklig uppmärksamhet från sina föräldrar på grund av att mobilen är i vägen. För att lyfta barnrättsprinciperna i Sverige, har vi tagit fram en app som ger barnen kvalitetstid med sina föräldrar utan att jobbet stör, säger Lotta Linden,

Chef företagssamarbeten på UNICEF Sverige. Med appen UNICEF PlayTimer möjliggör UNICEF för föräldrar att själva styra över sin fritid och umgås med sina barn utan att störas av jobb via mobilen. Med appen blir barnet chef över mobilen medan förälder och barn leker. Barnet får på ett lekfullt sätt låsa förälderns telefon. Om man rör vid den, ljuder ett alarm. Enda sättet att få larmet att sluta ljuda, är att verifiera att man är med sitt barn med hjälp av ansiktsigenkänning. UNICEFs förhoppning är att svenska företag uppmuntrar sina anställda att ladda ner appen UNICEF PlayTimer och att de samtidigt tar in arbetet med barnrättsprinciperna i dess helhet i sin affärsverksamhet.

Ladda ner appen på unicef.se/barnrattsprinciperna

Diskutera i vårt FORUM HÄR

Källa:UNICEF

Annons