Kan en influencer påverka ditt barns val av gymnasium?

Kan en influencer påverka ditt barns val av gymnasium?

Vad är det egentligen som spelar störst roll för en 15- och 16-åring som ska välja gymnasium? Och bör du som förälder oroa dig ifall du tycker ditt barn väljer “fel”? Syv-Jenny vill avdramatisera ungdomarnas val till gymnasiet – så här säger hon!

Ditt barn går i nian och det börjar dra ihop sig inför att ta ett beslut om sin framtid. Vad spelar egentligen störst roll för ungdomarna som står inför gymnasievalet? Är det kompisar, närheten till nya skolan – eller att gymnasiet erbjuder iPads och laptops? Vi frågade Jenny Ivarsson som är syv för grundskolan i Kalix och aktiv som @syvjenny på twitter, om hennes råd och insikter. 

Hej Jenny! Till att börja med, är det ett svårt val för eleverna att välja gymnasium?  

– Ja, det är ett svårt val för de flesta elever. Det är deras första större val på deras väg mot vuxenlivet! 

Jenny fortsätter:  

– Det är få som tidigt i gymasievalsprocessen ”vet” vad de ska välja. Många kan känna sig mycket osäkra ända fram till strax innan valet. För andra kan det vara precis tvärtom, de har varit säkra ända fram till gymnasievalet men gör en “kovändning” innan det slutgiltiga valet ska in. Informationsbitarna kring vad det finns att välja av intensifieras månaderna innan själva gymnasievalet.

Av alla parametrar som spelar in – vad tror du påverkar elevens val av gymnasium mest?

– Ofta vill elever gå tillsammans med åtminstone någon de går i samma klass med i grundskolan, eller andra kompisar de känner. Men det är något som mer kan noteras i början av den process eleverna genomgår innan ett gymnasieval. Det kan också vara tvärtom – att en elev vill ha en ”nystart” och komma i andra och helt nya sammanhang när de börjar gymnasiet.

IPads, laptopts – alla sådana attribut som en del gymnasieskolor erbjuder, är det något som påverkar valet mycket tror du?  

– Så var det för några år sen, men nu är ju digitaliseringen inom skolan så utbredd och varenda skola erbjuder ju sådana saker. Det tar nog ungdomarna för givet, säger Jenny och skrattar och fortsätter:

– Ett gymnasieval är ju lite av en identitetsmarkör för många. Vissa rykten och tankar kring “statusen” för olika både gymnasieprogram och skolor kan florera i en högre utsträckning i dag än för några år sedan. Det beror nog på att en hel del elever tar in information kring gymnasievalet även genom influencers, berättar Jenny och lägger till:

– Dessutom kommunicerar elever också mellan varandra via nätet och där kan man som ung individ nog vilja eftersträva en viss approach – både utifrån vilka referensramar man har på det personliga planet, likväl som hur den grupp av personer de kommunicerar med, vad de tycker och vad de ska välja. 

Det låter som att det finns mycket som snurrar i huvudet för en elev. Hur jobbar du med elevernas val som syv?


– Som syv brukar jag rekommendera att eleverna inte ska snegla så mycket på vad andra väljer – utan mer fråga sig själv: “Vad vill jag?” Det är viktigt att de funderar över vad de vill ”få ut" av sina 3 år vid gymnasiet. Jag brukar säga att det ska vara kul – fundera på vad du vill göra nu de närmsta tre åren när du faktiskt har chans att välja själv. 

Jenny tycker inte att man som förälder ska vara orolig kring sitt barns gymnasieval.

– Vi studie- och yrkesvägledare kan notera att många så kallade profileringar egentligen endast består av en mindre del av undervisningen. Utgången, alltså slutbetyget med dess innehåll, ska i slutändan innehålla de nationella krav som ställs för det, oavsett skola. Det är viktigt att veta!

Här är Jennys lista med tips till föräldrar som vill hjälpa sitt barn att välja gymnasium:

  • Fråga. Vänd dig bort från dig själv och dina egna ambitioner och tankar. Vad vill ditt barn?
  • Avdramatisera. Alla utbildningar ger fina möjligheter till vidareutveckling, jobb och utbildning.
  • Peppa. Det är lättare att få bra betyg och utgång om eleven väljer något den har “fallenhet för”.
  • Stötta. Var där som stöd när det kommer till det praktiska: håll reda på datum och annan bra information.

 

Lycka till med att stötta ditt barn som ska välja gymnasium!

Foto: Unsplash

LÄS MER:

Så mycket behöver din tonåring sova 

Ny studie: var femte svensk vill aldrig mer ta i hand

7 saker du med ovanligt namn fått uppleva under skoltiden