Kvinnor har mer avancerade drömmar än män – här är listan med skillnaderna

Kvinnor har mer avancerade drömmar än män – här är listan med skillnaderna

Varje natt ägnar vi ungefär två timmar åt att drömma, även om vi inte alltid minns exakt om vad. Men skiljer sig drömmarna något åt beroende på om du är man eller kvinna? Enligt en studie verkar det så... 

Det är inte helt klarlagt varför vi ägnar två timmar per natt åt att drömma. Under natten bearbetar vi dagens händelser, och vi vet också att folk som lider av stress eller ångest har fler mardrömmar. 

Men skiljer sig sättet vi drömmer på baserat på vilket kön vi har? Ja, kanske det. Enligt ScienceDirect finns det studier som pekar på att män och kvinnor faktiskt drömmer lite olika. Så här ser mönstren ut!

OBS! Grovt generaliserat. Ta det med en grov nypa salt! 

Män tenderar drömma mer om:

 • Främlingar
 • Sex med främmande personer
 • Fysiska aggressioner
 • Bilar, vägar, fordon
 • Våld
 • Har generellt kortare drömmar
 • Mindre färg
 • Tävlingar

Kvinnor tenderar drömma mer om:

 • Familjemedlemmar
 • Relationer
 • Kyssar
 • Flirtar
 • Sex, med främlingar men oftare med någon hon är bekant med
 • Verbal aggression
 • Förlust av nära och kära
 • Tenderar drömma längre drömmar
 • Mer färg
 • Konversationer

Enligt studien som ScienceDirect publicerat påpekar man att skillnaderna inte nödvändigtvis behöver vara biologiska, utan speglar mer innehållet i vårt vardagliga liv och reflekterar de tankar och processer vi utsätts för dagligen.

Läs mer:

Studie: Kvinnor sover bättre med hundar än med sin partner

Artikelbild: Montage / Canva