Roliga lekar för barn mellan 6-10 år

Roliga lekar för barn mellan 6-10 år

Här är ett urval av lekar och aktiviteter för lite större barn, 6-10 år. De kan utföras hemma, i bilen, i väntrummet hos doktorn eller i andra sammanhang där det passar bra att leka. Lekarna är lånade från boken Buskul lekar för större barn av Trish Kuffner. Skriv ut och ta med på resan. Vill du ha hela boken finns den hos Brain Books förlag.

Med lite uppfinningsrikedom och planering kan tiden ni tillbringar i bilen – eller på bussen, tåget, planet eller båten – bli till givande stunder för familjen. När ni befinner er på resande fot finns det ju varken något hushållsarbete att sköta eller några måltider att laga. Det finns ingen telefon som avbryter era samtal och ingen dator eller TV som pockar på uppmärksamhet.

Roliga lekar för barn mellan 6-10 år

 

1. Lekar med papper och penna

I de här lekarna behöver man vara minst två. Allt som behövs är en blyerts penna och ett papper till varje deltagare. Om du vill kan du i förväg göra i ordning en hel uppsättning papper med rutmönster eller annat som behövs för de olika lekarna genom att antingen ta fotokopior eller rita mönstret på dator och skriva ut flera exemplar.


2. Ordpyramid

Den här leken passar barn som redan kan läsa och skriva litegrann.

• en blyertspenna per deltagare
• ett papper per deltagare

Låt varje deltagare rita en pyramid på sitt papper. Pyramiden ska bestå av rutor – två rutor i översta raden, tre rutor i andra raden och så vidare ned till den sista raden, som ska ha nio rutor. När du säger till ska deltagarna börja fylla i ett ord på varje rad och sätta varje bokstav i en egen ruta. Den som först gjort sin pyramid färdig har vunnit. Det är upp till dig att avgöra hur korrekt stavningen behöver vara. Om det handlar om nybörjare bör man acceptera välmenta försök, till exempel att ord saknar vokaler eller att bokstäver vars ljud är snarlika (till exempel c och s) har bytt plats med varandra.


LÄS ÄVEN: 10 lekar vi lekte när vi var små

 

3. Hänga gubbe

Om symboliken i den här klassiska leken stör dig kan du kalla den för Spindeln i stället. Byt ut de nio delar som bildar människokroppen mot de nio delarna av en spindel (en kropp och åtta ben) och ersätt repet med en spindeltråd.

• en blyertspenna per deltagare
• papper

Rita ett uppochnedvänt L (galgen) högst upp på ett papper. Skriv ut hela alfabetet längst ned på papperet.

Till den här leken behöver man vara två deltagare. En ska tänka ut ett ord och rita ett kort vågrätt streck för varje bokstav som ingår i ordet. (För nybörjarläsare bör man hålla sig till ord med fyra eller fem bokstäver.) Den andra deltagaren (den som ska gissa) får säga en bokstav i taget högt. Den första deltagaren kryssar över den bokstaven längst ned på papperet.

Om bokstaven förekommer någonstans i det hemliga ordet fyller hon i den på rätt ställe(n). Om bokstaven inte finns med i ordet ritar hon i stället en del av streckgubben som ska hänga i galgen (använd nio delar som ritas i den här ordningen: huvud, kropp, armar, händer, ben, fötter, ögon-näsa-mun).

Den tionde och sista delen som ska ritas in är repet. Den som gissar måste gissa rätt ord innan repet ritas dit. Om hon gör det har hon vunnit och får tänka ut ett ord till nästa omgång. Om inte får hon fortsätta att gissa även nästa omgång.
 

4. Sänka skepp

• en blyertspenna per deltagare
• fyra papper

Rita ett rutmönster med tio gånger tio rutor på varje papper. Märk rutorna vågrätt genom att skriva ut bokstäverna A till och med J, en bokstav per ruta, längs överkanten. Märk rutorna lodrätt genom att skriva ut talen 1 till och med 10, ett tal per ruta, längs vänsterkanten.

Till den här leken behöver man vara två deltagare. Var och en har två papper – ett där hon ritar in sina egna skepp och ett där hon markerar sina gissningar om var motståndarens skepp finns. Varje deltagare ritar in åtta egna skepp (ett som är fem rutor långt, två som är vardera fyra rutor långa, tre som är vardera tre rutor långa och två som är vardera två rutor långa) i sitt ena rutmönster genom att fylla i rutorna. Deltagarna ska noga se till att motståndaren inte kan se papperet.

Innan man börjar ska deltagarna komma överens om huruvida det räcker med en träff för att sänka ett skepp eller om man måste träffa i alla rutorna. En av deltagarna börjar genom att gissa på en ruta där hon tror att motståndaren har något av sina skepp (till exempel D5). Om motståndaren har ett skepp där säger hon ”träff”. Om det inte finns något skepp där säger motståndaren ”miss”. Deltagarna markerar sina gissningar på sitt andra rutmönster genom att märka rutorna med T (träff) eller M (miss). Deltagarna turas om att gissa. Den som först har sänkt alla motståndarens skepp har vunnit.

 

5. 20 frågor tvärtom

Utse en deltagare som ska gissa och som får hålla för öronen medan resten av deltagarna (ledarna) tänker ut en person, ett djur eller ett föremål som alla känner till. Den som ska gissa får sedan ta bort händerna från öronen och börja ställa ja- och nejfrågor som hjälper henne att komma på personen, djuret eller föremålet som det handlar om. Utse en av ledarna att ha koll på hur många frågor som ställs. Om ni vill kan den som ska fråga få 20 småsaker (till exempel småpengar, bönor eller gem). För varje fråga hon ställer får hon lämna ifrån sig en sak. När hon har lämnat ifrån sig alla sakerna är leken slut.

Den som frågar får när som helst gissa på personen, djuret eller föremålet. Om hon gissar rätt får hon fortsätta gissa under nästa omgång. Om hon har fel räknas gissningen som en fråga, och leken fortsätter tills hon gissar rätt eller alla 20 frågorna har ställts. Om hon inte gissar rätt innan frågorna tar slut avslöjar ledarna personen, djuret eller föremålet, och någon annan får vara den som frågar under nästa omgång.

 

6. Ordkapplöpning

Det här är en kul lek för pratglada barn. Välj en sång, en vers eller en ramsa som alla kan. När du säger till får den första deltagaren börja sjunga sången eller läsa versen eller ramsan så snabbt hon kan. Ta tid med en klocka eller genom att räkna ”ettusen, tvåtusen, tretusen …”. Låt deltagarna turas om. Anteckna varje deltagares tid och se vem som är snabbast.
 

LÄS ÄVEN: Julkul med lekar för hela familjen
 

7. Vem vill bli geni?

Lek den här leken i början av resan och dela ut priser som ger barnen någonting att göra under den fortsatta färden.
• fem kartotekskort per deltagare
• blyerts- eller bläckpenna
• frågespel för barn eller skolböcker (om man vill)
• priser som till exempel småpengar, spelkulor, spelkort, små leksaker,
• tuschpennor, böcker och/eller tilltugg

Innan ni ger er i väg skriver du på varje kort ned en fråga som barnen bör kunna svara på. Bra ställen att hitta uppslag till frågor är till exempel barnversioner av Trivial Pursuit eller barnens egna skolböcker.

Under resan utser du den deltagare som ska börja, väljer ett kort och ställer frågan som står på kortet till henne. Om hon svarar rätt vinner hon ett pris, och hon får chansen att vinna två priser till om hon svarar rätt också på den andra frågan. Lägg till ytterligare ett pris för varje fråga som hon svarar rätt på. Ställ sammanlagt fem frågor innan du utser en ny tävlande att ställa frågor och dela ut priser till på samma sätt. När alla barn fått tävla avslutar du leken och låter dem ägna sig åt priserna. Du behöver som mest 15 små priser per deltagare.


8. Hur stor?

• sex vardagsföremål hemifrån
• påse
• en blyertspenna och ett papper per deltagare
Innan ni ger er i väg samlar du ihop sex vardagsföremål som alltid brukar ha ungefär samma storlek (till exempel ett spelkort, en nyckel, en enkrona, en ny blyertspenna, en gaffel och en sked) och stoppar ned dem i en påse. Under resans gång ger du varje deltagare en penna och ett papper. Be deltagarna att rita av sakerna som du nu har samlat ihop, utan att titta på dem. Jämför teckningarna och sakerna för att se vilken teckning som kommit närmast ”rätt storlek”. Den som ritat flest sådana teckningar har vunnit.

 

LÄS ÄVEN: 5 roliga lekar till barnkalaset


9. Ägg i boet

• tio spelkulor eller mynt per deltagare

Deltagarna får – en i taget – gömma mellan en och fem stycken spelkulor eller mynt i händerna. De andra ska gissa hur många saker den första deltagaren håller i. (De får inte gissa likadant.) Den som har gissat rätt får de gömda sakerna. Var och en som gissat fel får böta och ge den som gömt sakerna det antal saker som motsvarar skillnaden mellan gissningen och det rätta antalet.
 

10. Reseflanelltavla

• sax
• stor bit flanell
• kartongbit
• limpistol
• filt
• bilder ur veckotidningar
• familjefoton
• ord skrivna på kartotekskort
• genomskinlig självhäftande plast
• remsor av sandpapper eller flanell

Innan ni ger er i väg klipper du till en bit flanell som är några centimeter större än kartongbiten runtom. Lägg kartongen mitt på avigsidan (den släta sidan) av flanellen, vik ned kanterna på flanellen mot kartongen och klistra fast dem. Klipp ut bitar av filt som kan användas till att göra mönster eller berätta en saga. Klipp ut bilder ur veckotidningar, samla ihop några familjefoton och skriv upp ord av alla möjliga slag på kartotekskort. (Till en nybörjarläsare kan du förbereda en ”para ihop-lek” genom att göra ett ordkort till varje bild eller fotografi.)

Täck bilderna, fotona och korten med genomskinlig självhäftande plast och använd limpistol för att fästa en remsa sandpapper eller flanell på baksidan. Under resan kan du uppmuntra barnen att använda bilderna och orden för att skapa en berättelse på flanelltavlan. Om du har förberett en ”para ihop-lek” kan du be dem försöka hitta rätt ord till bilderna och fotona.


LÄS ÄVEN: Gör leksaksmat av trolldeg eller Play Dog - 9 roliga tips 

Foto: Rawpixel.com / Shutterstock