Lekar för barn 6–10 år

Lekar för barn 6–10 år

Här är ett urval av lekar och aktiviteter för lite större barn, 6-10 år. De kan utföras hemma, i bilen, i väntrummet hos doktorn eller i andra sammanhang där det passar bra att leka. Lekarna är lånade från boken Buskul lekar för större barn av Trish Kuffner. Skriv ut och ta med på resan. Vill du ha hela boken finns den hos Brain Books förlag.

Med lite uppfinningsrikedom och planering kan tiden ni tillbringar i bilen – eller på bussen, tåget, planet eller båten – bli till givande stunder för familjen. När ni befinner er på resande fot finns det ju varken något hushållsarbete att sköta eller några måltider att laga. Det finns ingen telefon som avbryter era samtal och ingen dator eller TV som pockar på uppmärksamhet.

Vissa av lekarna som följer kan ett barn leka på egen hand, men de flesta kräver att man är minst två. Samtliga lekar i kapitlet är enkla och begränsade till omfånget vilket gör att de passar perfekt när man reser, men glöm inte att de fungerar bra som underhållning också i ett väntrum eller när det är dåligt väder.
 

Lekar med papper och penna

I de här lekarna behöver man vara minst två. Allt som behövs är en blyerts penna och ett papper till varje deltagare. Om du vill kan du i förväg göra i ordning en hel uppsättning papper med rutmönster eller annat som behövs för de olika lekarna genom att antingen ta fotokopior eller rita mönstret på dator och skriva ut flera exemplar.


Ordpyramid

Den här leken passar barn som redan kan läsa och skriva litegrann.

• en blyertspenna per deltagare
• ett papper per deltagare

Låt varje deltagare rita en pyramid på sitt papper. Pyramiden ska bestå av rutor – två rutor i översta raden, tre rutor i andra raden och så vidare ned till den sista raden, som ska ha nio rutor. När du säger till ska deltagarna börja fylla i ett ord på varje rad och sätta varje bokstav i en egen ruta. Den som först gjort sin pyramid färdig har vunnit. Det är upp till dig att avgöra hur korrekt stavningen behöver vara. Om det handlar om nybörjare bör man acceptera välmenta försök, till exempel att ord saknar vokaler eller att bokstäver vars ljud är snarlika (till exempel c och s) har bytt plats med varandra.


LÄS ÄVEN: 10 lekar vi lekte när vi var små
 

Rita tillsammans

• en blyertspenna per deltagare
• papper
• färgkritor, färgpennor eller tuschpennor

En deltagare ritar ett streck eller en kontur på ett papper. Nästa deltagare lägger till ett streck eller en kontur; nästa deltagare gör likadant och så vidare. Deltagarna ska sitta vända mot varandra så att de ser teckningen ur olika perspektiv. När de har ritat färdigt teckningen kan de färglägga den på samma sätt med hjälp av färgkritor, färgpennor eller tuschpennor.

s o m m a r ä n g
m o t o r v ä g
h a n d t a g
d y n a m o
b a n a n
b r o r
r ä v
d u

Ordjakt

• en blyertspenna per deltagare
• ett papper per deltagare

Skriv ett långt ord som till exempel koncentration eller spagettisås högst upp på varje deltagares papper. När du säger till får barnen börja skriva ned alla ord med två, tre eller fyra bokstäver som de kan bilda enbart med hjälp av bokstäverna i det långa ordet. (Tillåt även egennamn, pluralformer, slangord, förkortningar och så vidare.) Säg stopp efter fem minuter. Den som bildat flest ord har vunnit. Ett barn som leker för sig självt kan tävla mot klockan och försöka överträffa sitt tidigare rekord.
 

Bakvänt luffarschack

• en blyertspenna per deltagare
• papper

I den här leken behöver man vara två deltagare. En ska sätta ut kryss och den andra ringar. Rita en spelplan för luffarschack (två vågräta linjer som korsas av två lodräta linjer så att nio lika stora rutor bildas) på papperet. Leken går ut på att undvika att sätta tre likadana symboler i rad. En av deltagarna börjar genom att sätta sin symbol i den mittersta rutan. Den andra deltagaren får sedan sätta ut sin symbol i vilken ruta som helst. Deltagarna turas om att sätta ut sina symboler på det här sättet tills en av deltagarna (den som förlorat) har tre symboler på rad antingen vågrätt, lodrätt eller diagonalt.


LÄS ÄVEN: Leken - barns viktiga arbete
 

Gomuku

• en blyertspenna per deltagare
• papper

I den här leken, som är en japansk version av luffarschack, behöver man vara två deltagare. Den ena ska sätta ut kryss och den andra ringar. Rita ett rutnät med 19 vågräta och 19 lodräta linjer på papperet. Deltagarna ska turas om att sätta ut sina symboler där linjerna skär varandra i stället för inuti rutorna. Den som först har fått fem symboler på rad antingen vågrätt, lodrätt eller diagonalt har vunnit.
 

Hänga gubbe

m symboliken i den här klassiska leken stör dig kan du kalla den för Spindeln i stället. Byt ut de nio delar som bildar människokroppen mot de nio delarna av en spindel (en kropp och åtta ben) och ersätt repet med en spindeltråd.

• en blyertspenna per deltagare
• papper

Rita ett uppochnedvänt L (galgen) högst upp på ett papper. Skriv ut hela alfabetet längst ned på papperet.

Till den här leken behöver man vara två deltagare. En ska tänka ut ett ord och rita ett kort vågrätt streck för varje bokstav som ingår i ordet. (För nybörjarläsare bör man hålla sig till ord med fyra eller fem bokstäver.) Den andra deltagaren (den som ska gissa) får säga en bokstav i taget högt. Den första deltagaren kryssar över den bokstaven längst ned på papperet.

Om bokstaven förekommer någonstans i det hemliga ordet fyller hon i den på rätt ställe(n). Om bokstaven inte finns med i ordet ritar hon i stället en del av streckgubben som ska hänga i galgen (använd nio delar som ritas i den här ordningen: huvud, kropp, armar, händer, ben, fötter, ögon-näsa-mun).

Den tionde och sista delen som ska ritas in är repet. Den som gissar måste gissa rätt ord innan repet ritas dit. Om hon gör det har hon vunnit och får tänka ut ett ord till nästa omgång. Om inte får hon fortsätta att gissa även nästa omgång.
 

Sänka skepp

• en blyertspenna per deltagare
• fyra papper

Rita ett rutmönster med tio gånger tio rutor på varje papper. Märk rutorna vågrätt genom att skriva ut bokstäverna A till och med J, en bokstav per ruta, längs överkanten. Märk rutorna lodrätt genom att skriva ut talen 1 till och med 10, ett tal per ruta, längs vänsterkanten.

Till den här leken behöver man vara två deltagare. Var och en har två papper – ett där hon ritar in sina egna skepp och ett där hon markerar sina gissningar om var motståndarens skepp finns. Varje deltagare ritar in åtta egna skepp (ett som är fem rutor långt, två som är vardera fyra rutor långa, tre som är vardera tre rutor långa och två som är vardera två rutor långa) i sitt ena rutmönster genom att fylla i rutorna. Deltagarna ska noga se till att motståndaren inte kan se papperet.

Innan man börjar ska deltagarna komma överens om huruvida det räcker med en träff för att sänka ett skepp eller om man måste träffa i alla rutorna. En av deltagarna börjar genom att gissa på en ruta där hon tror att motståndaren har något av sina skepp (till exempel D5). Om motståndaren har ett skepp där säger hon ”träff”. Om det inte finns något skepp där säger motståndaren ”miss”. Deltagarna markerar sina gissningar på sitt andra rutmönster genom att märka rutorna med T (träff) eller M (miss). Deltagarna turas om att gissa. Den som först har sänkt alla motståndarens skepp har vunnit.


LÄS ÄVEN: Bada badkar - enkla lekar för barn
 

Rutor

• en blyertspenna per deltagare
• papper

Ta ett papper och rita ett rutnät av prickar med 12–15 rader och 12–15 prickar i varje rad. Sätt prickarna drygt 1 centimeter från varandra. Till den här leken behöver man vara minst två personer.

Den första deltagaren drar ett streck från någon av prickarna till den prick som ligger närmast antingen vågrätt eller lodrätt. Nästa deltagare gör likadant, och sedan turas man om att dra streck på samma sätt. Leken går ut på att bilda kvadrater genom att förbinda fyra prickar med varandra. När någon av deltagarna drar det streck som gör att kvadraten blir färdig märker hon kvadraten genom att skriva sina initialer inuti och får dessutom dra ett extrastreck. När det inte går att dra fler streck har den med flest märkta kvadrater vunnit.
 

Dolda ord

• en blyertspenna per deltagare
• ett papper per deltagare
• ordbok för barn (om man vill)

Rita ett rutmönster med tio gånger tio rutor på varje papper. Till den här leken behöver man vara minst två. Ge varje deltagare ett papper med rutor på och låt henne skriva in tio ord – vågrätt, lodrätt och diagonalt – med en bokstav per ruta.  Orden får korsa varandra och kan skrivas både fram- och baklänges. Om ni vill kan ni bestämma ett tema i förväg så att alla ord har med födelsedagskalas, semester eller någonting annat att göra. Om någon av deltagarna inte är så bra på att stava kan
du föreslå henne att använda ordbok.

När deltagarna skrivit in tio ord var i sina rutmönster ska de fylla i vilka bokstäver som helst i de tomma rutorna. Om ni vill kan deltagarna skriva ut sina dolda ord längst ned på papperet. När deltagarna är klara får de byta papper med varandra. Var och en ska då försöka hitta de dolda orden i rutmönstret.
 

Lekar utan utrustning

Till lekarna som följer här behövs ingenting annat än minst två deltagare och en stund över.
 

20 frågor

Utse en deltagare som ska vara ledare och tänka ut en person, ett djur eller ett föremål som alla de andra känner till. Resten av deltagarna ska turas om att ställa ja- och nejfrågor som hjälper dem att komma på personen, djuret eller föremålet som det handlar om. Ledaren måste ha koll på hur många frågor som ställs. Om ni vill kan de som ska fråga få 20 småsaker (till exempel småpengar, bönor eller gem) att dela upp mellan sig. Var och en som ställer en fråga får lämna en av sina saker till ledaren. När ingen har några saker kvar tar leken slut.

Alla som frågar får gissa på personen, djuret eller föremålet när det är hennes tur. Om hon gissar rätt får hon vara ledare för nästa omgång. Om hon har fel räknas gissningen som en fråga, och leken fortsätter tills någon gissar rätt eller alla 20 frågorna har ställts. Om ingen gissar rätt innan frågorna tar slut avslöjar ledaren personen, djuret eller föremålet och börjar en ny omgång genom att tänka ut något nytt.

Är det hårigt?
Är det ett djur?
Har det fyra ben?
Ja!
Ja!
Nej!
 

LÄS ÄVEN: Lek och ramsor för små barn 
 

20 frågor tvärtom

Utse en deltagare som ska gissa och som får hålla för öronen medan resten av deltagarna (ledarna) tänker ut en person, ett djur eller ett föremål som alla känner till. Den som ska gissa får sedan ta bort händerna från öronen och börja ställa ja- och nejfrågor som hjälper henne att komma på personen, djuret eller föremålet som det handlar om. Utse en av ledarna att ha koll på hur många frågor som ställs. Om ni vill kan den som ska fråga få 20 småsaker (till exempel småpengar, bönor eller gem). För varje fråga hon ställer får hon lämna ifrån sig en sak. När hon har lämnat ifrån sig alla sakerna är leken slut.

Den som frågar får när som helst gissa på personen, djuret eller föremålet. Om hon gissar rätt får hon fortsätta gissa under nästa omgång. Om hon har fel räknas gissningen som en fråga, och leken fortsätter tills hon gissar rätt eller alla 20 frågorna har ställts. Om hon inte gissar rätt innan frågorna tar slut avslöjar ledarna personen, djuret eller föremålet, och någon annan får vara den som frågar under nästa omgång.
 

Mormors resväska

Leken börjar med att en av deltagarna säger: ”Jag öppnade mormors resväska och hittade en [kappa].” Nästa deltagare säger: ”Jag öppnade mormors resväska och hittade en [kappa och en hatt].” Deltagarna får turas om att varje gång upprepa det som redan har sagts och dessutom lägga till någonting nytt på listan. Börja om från början när listan har blivit för svår att komma ihåg. Om du vill att barnen ska träna på alfabetet och dessutom göra listan lättare att komma ihåg kan de få lägga till ord på listan i alfabetisk ordning (akvarium, bok, chokladask och så vidare).
 

Ordkapplöpning

Det här är en kul lek för pratglada barn. Välj en sång, en vers eller en ramsa som alla kan. När du säger till får den första deltagaren börja sjunga sången eller läsa versen eller ramsan så snabbt hon kan. Ta tid med en klocka eller genom att räkna ”ettusen, tvåtusen, tretusen …”. Låt deltagarna turas om. Anteckna varje deltagares tid och se vem som är snabbast.
 

LÄS ÄVEN: Julkul med lekar för hela familjen
 

Brainstorming

Brainstorming är ett effektivt sätt att träna barns förmåga att tänka kreativt. Brainstorming innebär att tänka ut så många svar som möjligt på en och samma fråga. Här nedan fi nns några förslag som hjälper er att komma i gång. När ni har ägnat er åt brainstorming en stund kan ni använda samma metod för att komma på nya frågor att hitta svar på!

• Hitta på fantasifulla ursäkter till att någonting har hänt eller inte, till exempel: Jag badade inte eftersom det var fullt med pirayor i badkaret.
• Fråga Måste man _____ för att ____ ?. Till exempel: Måste man gå i skolan för att lära sig saker?
• Hitta på listor på temat Tio sätt att inte …, till exempel: Tio sätt att inte lära sig någonting i skolan: sov på lektionerna, strunta i läxorna …
• Fyll i det som fattas i den här meningen: Det var så _____ att _____ . Till exempel: Det var så varmt ute att saften började koka.
• Hitta på listor på temat 101 sätt att använda …, till exempel: 101 sätt att använda gem: sätta ihop papper, peta upp lås, göra halsband, leka med magneter …
• Fundera ut så många motsägelsefulla uttryck som möjligt, till exempel en hederlig tjuv eller glädjetårar. Bara för skojs skull kan ni försöka komma på motsägelsefulla uttryck som är speciella för er familj – hemma hos oss är tyst pojke och sovande bebis sådana exempel.


Berätta tillsammans

En deltagare hittar på början på en berättelse. Hon kan till exempel säga: ”En dag när en liten flicka var ute och gick, så …” Hon avbryter berättelsen på ett spännande ställe, och så får nästa deltagare fortsätta. Deltagarna får turas om att hitta på en fortsättning som förmodligen kommer att ta flera oväntade vändningar. Avsluta berättelsen när deltagarna har tröttnat på den.
 

Gissa melodin

En deltagare klappar takten till en välbekant melodi eller ramsa, till exempel Broder Jakob eller Blinka lilla stjärna där. De andra ska gissa vilken melodi hon klappar genom att lyssna på takten. Den som gissar rätt melodi får klappa nästa gång.


Lekar med utrustning

Lekarna som följer här kräver lite förberedelser. I vissa fall räcker det med att samla ihop lite spelkulor – i andra måste det som man ska leka med göras i ordning i förväg. Till alla lekarna behöver man vara minst två deltagare.


Vem vill bli geni?

Lek den här leken i början av resan och dela ut priser som ger barnen någonting att göra under den fortsatta färden.
• fem kartotekskort per deltagare
• blyerts- eller bläckpenna
• frågespel för barn eller skolböcker (om man vill)
• priser som till exempel småpengar, spelkulor, spelkort, små leksaker,
• tuschpennor, böcker och/eller tilltugg

Innan ni ger er i väg skriver du på varje kort ned en fråga som barnen bör kunna svara på. Bra ställen att hitta uppslag till frågor är till exempel barnversioner av Trivial Pursuit eller barnens egna skolböcker.

Under resan utser du den deltagare som ska börja, väljer ett kort och ställer frågan som står på kortet till henne. Om hon svarar rätt vinner hon ett pris, och hon får chansen att vinna två priser till om hon svarar rätt också på den andra frågan. Lägg till ytterligare ett pris för varje fråga som hon svarar rätt på. Ställ sammanlagt fem frågor innan du utser en ny tävlande att ställa frågor och dela ut priser till på samma sätt. När alla barn fått tävla avslutar du leken och låter dem ägna sig åt priserna. Du behöver som mest 15 små priser per deltagare.


Hur stor?

• sex vardagsföremål hemifrån
• påse
• en blyertspenna och ett papper per deltagare
Innan ni ger er i väg samlar du ihop sex vardagsföremål som alltid brukar ha ungefär samma storlek (till exempel ett spelkort, en nyckel, en enkrona, en ny blyertspenna, en gaffel och en sked) och stoppar ned dem i en påse. Under resans gång ger du varje deltagare en penna och ett papper. Be deltagarna att rita av sakerna som du nu har samlat ihop, utan att titta på dem. Jämför teckningarna och sakerna för att se vilken teckning som kommit närmast ”rätt storlek”. Den som ritat flest sådana teckningar har vunnit.

 

LÄS ÄVEN: Vi tipsar om roliga lekar till midsommar


Ägg i boet

• tio spelkulor eller mynt per deltagare

Deltagarna får – en i taget – gömma mellan en och fem stycken spelkulor eller mynt i händerna. De andra ska gissa hur många saker den första deltagaren håller i. (De får inte gissa likadant.) Den som har gissat rätt får de gömda sakerna. Var och en som gissat fel får böta och ge den som gömt sakerna det antal saker som motsvarar skillnaden mellan gissningen och det rätta antalet.
 

Reseflanelltavla

• sax
• stor bit flanell
• kartongbit
• limpistol
• filt
• bilder ur veckotidningar
• familjefoton
• ord skrivna på kartotekskort
• genomskinlig självhäftande plast
• remsor av sandpapper eller flanell

Innan ni ger er i väg klipper du till en bit flanell som är några centimeter större än kartongbiten runtom. Lägg kartongen mitt på avigsidan (den släta sidan) av flanellen, vik ned kanterna på flanellen mot kartongen och klistra fast dem. Klipp ut bitar av filt som kan användas till att göra mönster eller berätta en saga. Klipp ut bilder ur veckotidningar, samla ihop några familjefoton och skriv upp ord av alla möjliga slag på kartotekskort. (Till en nybörjarläsare kan du förbereda en ”para ihop-lek” genom att göra ett ordkort till varje bild eller fotografi.)

Täck bilderna, fotona och korten med genomskinlig självhäftande plast och använd limpistol för att fästa en remsa sandpapper eller flanell på baksidan. Under resan kan du uppmuntra barnen att använda bilderna och orden för att skapa en berättelse på flanelltavlan. Om du har förberett en ”para ihop-lek” kan du be dem försöka hitta rätt ord till bilderna och fotona.


Resebingo

• en bit kraftigt papper eller kartong per deltagare
• tuschpennor (eller bilder ur veckotidningar och klister)
• genomskinlig självhäftande plast eller plastfi ckor
• en whiteboardpenna per deltagare

Innan ni ger er i väg gör du enkla bingobrickor genom att rita 16 rutor, fyra på bredden och fyra på tvären, på varje papper eller kartongbit. I de olika rutorna skriver du ord som representerar sådant som ni kanske kommer att få se längs vägen, till exempel parkeringsplats, ko, flagga och så vidare.

Till barn som inte kan läsa ritar du teckningar eller klistrar fast bilder ur vecfkotidningar i stället. Täck de färdiga bingobrickorna med genomskinlig självhäftande plast eller stoppa ned dem i plastfickor. Under resan ger du varje deltagare en bingobricka och en whiteboardpenna. Varje gång någon av dem ser någonting som finns på hennes bingobricka ska hon sätta ett kryss över den rutan. Den som först har fått fyra kryss på rad antingen vågrätt, lodrätt eller diagonalt har vunnit.


LÄS ÄVEN: Leksaker vi älskade att leka med när vi var små
 

Udda eller jämnt?

• tio spelkulor eller mynt per deltagare

Deltagarna får en i taget gömma mellan en och fem stycken spelkulor eller mynt i händerna. De andra ska gissa om den första deltagaren gömt ett jämnt eller udda antal saker. När alla har gissat visar den första deltagaren hur många saker hon gömt. De som gissat fel får ge henne var sin spelkula, och de som gissat rätt får var sin spelkula av henne.

hund
sjö
bro
fabrik
kyrka
flagga
parkeringsplats
ko
flod
häst
katt
 

Vinka om du är kändis

Det här kan verka fånigt, men barnen älskar det! Ta en tjock tuschpenna i någon mörk färg och skriv till exempel Vinka om du är kändis! eller Vinka om du fyller år i dag! eller Vinka om du gillar katter! på en stor bit kraftigt papper eller kfartong. Medan ni kör får barnen turas om att hålla upp skylten när ni möter en bil. De kommer att tycka det är jättekul att se alla olika reaktioner.
 

Skattjakt i veckotidningar

• en gammal veckotidning per deltagare
• ett papper per deltagare
• en blyertspenna per deltagare

Innan ni ger er i väg bläddrar du igenom veckotidningarna. För varje veckotidning gör du en lista med 15 olika saker som finns på bild i tidningen. Skriv varje lista på ett eget papper.

Under resan ger du deltagarna var sin veckotidning och den lista som hör till. Var och en ska söka igenom sin tidning, hålla utkik efter sakerna på listan och skriva ned på vilken sida de olika sakerna finns. För att utse en segrare kan du antingen låta leken pågå i 15 minuter och se vem som hittar flest saker under den tiden, eller också se vem som först har hittat alla sakerna på sin lista.

Den här leken passar särskilt bra när deltagarnas ålder och förmåga skiftar, eftersom listorna kan anpassas speciellt till var och en. Lite mindre barn vill kanske markera sidorna där sakerna finns genom att vika in ett hörn, och de riktigt små kan få leta efter färger i stället för saker.


LÄS ÄVEN: Gör leksaksmat av trolldeg eller Play Dog - 9 roliga tips 
 

Dags för baby shower? Se 14 roliga lekar som kommer höja feststämningen och dessutom bjuda på en hel del skratt i videon nedanför!