Livsstilsfaktorer påverkar möjligheten att bli gravid – även vid IVF

Livsstilsfaktorer påverkar möjligheten att bli gravid – även vid IVF

Det är ingen nyhet att ohälsosamma vanor som bland andra rökning, alkohol och en stillasittande livsstil kan vara faktorer som medverkar till sämre hälsa. Vad många dock inte känner till är att dessa livsstilsfaktorer också är av stor betydelse för möjligheten att bli gravid och få barn – och det gäller även vid IVF-behandling.

Rökning, alkohol och kaffe
Rökning är bland det sämsta man kan ägna sig åt vad gäller möjligheten att bli gravid, det gäller både egen rökning och så kallad passiv rökning. Stora undersökningar har visat att det tar längre tid för rökande kvinnor att bli gravida och risken för missfall såväl som genetiska skador ökar. Rökande kvinnor kommer tidigare i klimakteriet och det är också klart bevisat att livsstilsfaktorer såsom rökning påverkar spermiekvaliteten negativt. Alkohol är skadligt för fostret under graviditeten vilket innebär att en gravid kvinna inte ska dricka alkohol över huvudtaget. Det finns även studier som visar att en hög alkoholkonsumtion hos mannen kan försvåra chansen att bli gravid. Par som planerar graviditet bör även minska sitt kaffeintag till högst ett par koppar om dagen.

Att väga för mycket eller för lite
Kvinnan bör ha ett normalt BMI (19-25) för att optimera sina chanser att bli gravid. Flera studier har visat att det tar längre tid för både överviktiga och underviktiga kvinnor att bli gravida. Risken för missfall ökar dessutom hos överviktiga kvinnor, troligen gäller samma sak även för underviktiga kvinnor. En dansk studie visar att om både mannen och kvinnan är överviktiga minskar deras chans att få barn vid IVF-behandling med 20 %.

Kost och motion
Forskare har blivit allt mer intresserade av kostens betydelse för fertiliteten. Idag finns det dock inga tillräckliga bevis för att rekommendera något speciellt tillskott, förutom folsyra till kvinnor inför och under graviditeten, men forskning pågår. Regelbunden motion i lagom mängd hjälper oss att hålla vikten och att öka blodcirkulationen. Dessutom orkar man hantera den stress och nedstämdhet som kan komma om graviditeten dröjer.

Ålder
Den biologiskt mest gynnsamma åldern att få barn är mellan 20 och 25 år för kvinnan och under 35 år för mannen. Av sociala och ekonomiska skäl planerar många dock att bli föräldrar betydligt senare. Redan från cirka 30 års ålder avtar möjligheten för kvinnan att bli gravid för att från cirka 35 års ålder avta mer uttalat. Kvinnor över 40 års ålder har ofta svårt att uppnå graviditet, risken för missfall ökar även med åldern vilket bidrar ytterligare. Många är inte medvetna om detta och tyvärr kan inte IVF-behandling helt kompensera för dessa svårigheter. Mannens ålder har också betydelse för spermakvaliteten och risken för missfall hos kvinnan.

Kom ihåg att varje liten förändring kan innebära en stor skillnad!


Anna Karin Lind,
IVF-läkare Fertilitetscentrum Göteborg samt Medicinsk chef, IVF Sverige

IVF Sverige är ledande inom IVF i Norden idag och verksam under två varumärken, IVF-kliniken och Fertilitetscentrum. Dessutom ingår ett eget forskningsbolag, IVF Research Sweden, med den övergripande målsättningen att förbättra graviditetsresultaten, att minska biverkningar och komplikationer, samt att förenkla behandlingsrutinerna för klinikernas patienter.

Text: IVF Sverige

För att komma i kontakt med IVF Sverige eller få mer information kan du gå in på deras hemsida www.ivfsverige.se.Detta är en annons i samarbete med IVF Sverige