Lyssna – om du själv vill bli lyssnad på

Lyssna – om du själv vill bli lyssnad på

Hamnar du ofta i bråk med ditt barn? Pratar ni i mun på varandra, försöker överrösta varandra, rentav skriker? Brukar du tänka ”Kan hon inte bara lyssna på mig?”, ”Kan han inte bara förstå vad jag menar?”. Här är andra delen i artikelserien om föräldraskapet som utgår från Martin Cervalls bok Att leda barn med dialog och öppenhet (Roos & Tegner). Denna artikel handlar om vikten av att lyssna på ditt barn, i synnerhet när ni bråkar.

Martin Cervall Att leda barn med dialog och öppenhet artikelEtt grundproblem vid konflikter är att ingen av parterna känner sig hörd. Det gäller dig – och det gäller ditt barn. Visst är det en utmaning att lyssna när man är upprörd, särskilt om tonåringen vräker ur sig hårda saker, men det är nödvändigt att lyssna för att hantera bråket. Det är vad du vill att ditt barn ska göra gentemot dig och den hårda sanningen är att om du vill bli lyssnad till, då måste du också vara beredd att lyssna. Det finns ingenting som är så effektivt för att dämpa känslorna i en konflikt som när man känner sig genuint hörd av den andre.
 

Här är några fallgropar man ofta kliver i, när man istället borde ägna sig åt att lyssna.

 Man går i försvar
Den här punkten utvecklade jag i förra artikeln. Det är fullständigt bortkastat att börja försvara och förklara sig när känslorna svallar.

● Man kämpar om ”rätt” bild
Allt är så kristallklart från den egna horisonten att det blir en sanning. Ditt barn gör likadant och så slåss ni om varsin bild av sanningen. Det underliggande resonemanget är ungefär: ”Om jag bara förklarar tillräckligt tydligt så kommer hon att förstå mig och hålla med.”

Ofta handlar kampen om vad som har hänt eller borde ha hänt. ”Du borde ha förstått…” är ett exempel. ”Hur kunde du göra så när du vet att jag…” är ett annat. Man tycker det är självklart att ens barn borde agera på ett visst sätt, men det är inte självklart från ditt barns horisont.

Jämför med två personer som står på olika platser i ett rum och beskriver vad de ser utanför fönstret. Båda kommer beskriva olika saker, eftersom de ser ut genom fönstret från olika synvinklar. Att kämpa om vem som ser rätt bild är naturligtvis fruktlöst. Båda ser en verklighet, sin verklighet.

 Man kämpar för att få rätt
En klok kollega sa en gång: ”En av de saker man får ge upp vid konflikthantering är tillfredsställelsen att ”få rätt”. Konflikthantering är inte en domstol där det ska dömas vem som har rätt. Istället är det en process för att återupprätta kommunikationen och relationen.

 Man lyssnar för att kunna ge svar, istället för att lyssna för att förstå
Att lyckas vara tyst när ditt barn pratar är en god start, men ingenting är vunnet om du endast sitter och funderar på hur du ska svara och argumentera emot.
 

Så hur kan man göra istället?

 Släpp behovet att få rätt
Det är oerhört befriande att släppa kampen att få rätt. Din vinst är mycket större om ditt barn känner sig hörd, än om du lyckas övertyga henne om att du ”har rätt”.

 Respektera ditt barns rätt till sin bild
Du behöver inte hålla med ditt barn i allt han säger och upplever, men du kan förstå hur han ser på situationen och acceptera att han ser den på ett annat sätt än du.

 Lyssna för att förstå
Lyssna öppet, nyfiket och närvarande på ditt barn med en genuin vilja att förstå, istället för att fundera på hur du ska svara. Det kan tyckas självklart vad det handlar om, men förbluffande ofta har man inte fullt ut förstått, kanske för att man varit så upptagen med att försvara sig själv. Du kan upptäcka nya tankar och sidor hos ditt barn. Du kanske själv känner dig missförstådd ibland i kommunikationen med ditt barn – då inser du att du själv kanske missförstår ibland. Dessutom kan ditt barn behöva din hjälp med att förstå och sätta ord på sina egna tankar och känslor kring vad konflikten handlar om för honom.

● Lyssna med aktivt lyssnande
Aktivt lyssnande är ett verktyg för att bl.a. visa att du har hört och förstått vad ditt barn försöker säga. Det räcker inte bara att du lyssnar med närvaro – du behöver också visa att du förstått. Det ger samtidigt en möjlighet för ditt barn att korrigera dig om du inte uppfattat saken helt rätt.

När du lyckas med aktivt lyssnande, blir responsen ofta väldigt positiv och den hetsiga diskussionen rinner ut i sanden. Lägg märke till hur ditt barn reagerar på att bli hörd – ibland med en rent fysisk reaktion; hon slappnar av och andas ut. Tänk på hur du själv upplever det när du verkligen blir hörd.

Oroa dig inte för vad du ska säga. Istället för att tänka ”Vad jag än säger blir det fel”, kan du byta fokus till ”Jag vill förstå mitt barn”. Det handlar inte om att säga rätt saker, utan om att lyssna på ditt barn och visa din goda vilja. Då har du också lagt grunden för att han eller hon ska lyssna på dig.

Av: Martin Cervall

Martin Cervall barn ledarskap föräldrar att leda barn med dialog och öppenhetMartin blev chef första gången fyra veckor innan han blev förälder. Allt sedan dess har ledarskapets och föräldraskapets utmaningar och möjligheter gått hand i hand för honom. I sin bok Att leda barn med dialog och öppenhet (Roos & Tegner) presenterar Martin metoder och verktyg för att få en bra kommunikation med sitt barn, aktivt lyssnande, acceptans och öppenhet är några av dessa.

Vill du ta del av hela boken finns den att köpa på...

... författarens hemsida, 200 kronor HÄR! 
... Bokus, 235 kronor HÄR! 

 

LÄS ÄVEN: del 1 ”Ge ditt barn gåvan att vara felfri” i artikelserien
LÄS ÄVEN: del 3 "Känslor bits inte - våga låta ditt barn känna"
LÄS ÄVEN: del 4 "Lyssna upp ditt barns självkänsla, istället för att prata upp den" i artikelserien
LÄS ÄVEN: del 5 "Nej, det är inte tanken som räknas" i artikelserien