Missnöjd med mäklaren?

Missnöjd med mäklaren?

Vad ska man göra om man som köpare eller säljare är missnöjd med mäklaren? Då kan man vända sig till Reklamationsnämnden, kommunens konsumentvägledare eller Fastighetsmäklarinspektionen. Tänk på att mäklarens ansvar är personligt, så tvisten är inte med hela mäklarbyrån. 

Följ dessa steg

1. Försök att lösa tvisten först med mäklaren på egen hand.

2. Kontakta konsumentvägledaren i din kommun och fråga om råd i ärendet.

3. Anmäl tvisten till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).  

4. Anmäl mäklaren till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). FMI kan avgöra om mäklaren har handlat enligt god fastighetsmäklarsed.

Tips: kom ihåg att göra detta stegvis och inte allt samtidigt.