Annons:
NPF-dagen uppmärksammas den 15 mars

NPF-dagen uppmärksammas den 15 mars

Visste du att det den 15 mars varje år är NPF-dagen, en dag som instiftats för att uppmärksammas allas rätt till att vara olika.

NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och innebär i korta drag att hjärnan och nervsystemet hanterar information annorlunda. 
 

Vanliga NPF-diagnoser

Några vanliga NPF-diagnoser som de flesta känner till är:

- ADHD
- ASD/Asberger syndrom
- Tourettes syndrom
- Språkstörningar

 

Vanliga symptom på NPF

NPF förknippas ofta med koncentrationssvårigheter, vilket är ett av de symptom som är vanliga för NPF. Alla människor kan dock ha svårt att koncentrera sig då och då, och att ha svårt med koncentrationen är därför ingenting som i sig tyder på en NPF-diagnos. Har man däremot fler svårigheter som påverkar ens möjlighet att fungera i samhället av olika anledningar lan det röra sig om en NPF-diagnos. Här är några saker som personer med NPF kan ha svårt med:

- Motorik
- Impulskontroll
- Aktivitetsnivå
- Att uttrycka sig i tal och skrift
- Miinne och inlärning
- Samspel med andra
- Reglering av uppmärksamhet
 

NPF är något det ständigt forskas på, och vi blir mer och mer medvetna om vad det innebär att ha en NPF-diagnos. Genom att veta vad det är kan vi öka förståelsen för varandra, vilket är en av anledningarna till NPF-dagen instiftades. 

På Hjärnfonden kan du läsa mer om NPF och de olika diagnoser som NPF innefattar.  

 

 

Annons