Ny lag: barn och unga upp till 19 år får glasögonbidrag

Ny lag: barn och unga upp till 19 år får glasögonbidrag

Under förra året tog regeringen fram ett förslag om att landets landsting ska ge ett bidrag till de barn och unga som behöver glasögon eller kontaktlinser. Den första mars i år börjar den lagen att gälla!

Åsa Regnér som är barn- äldre och jämställdhetsminister menar att alla barn ska kunna vara delaktiga både i skolan och på fritiden. Det ska inte spela någon roll vilken funktionsförmåga barnet har, vart det bor eller vilken ekonomisk situation familjen har. Tidigare har det funnits ett liknande bidrag att få. Det har dock bara gällt barn under åtta år och barn med stora synfel. Med den nya lagen kommer bidraget gälla barn och unga enda upp till 19 år!

Fakta om glasögonbidraget:
Bidrag till glasögon eller kontaktlinser gavs även tidigare för barn med bestående grava synfel. Bidragen varierar mellan 500 och 2 200 kronor och ges efter medicinsk bedömning. Med den nya lagen kommer alla barn upp till 19 år som behöver glasögon eller kontaktlinser att få ett bidrag från landstingen på upp till 800 kronor per tillfälle, då exempelvis nya glasögon behövs. Socialstyrelsen ska få i uppdrag att följa upp och utvärdera reformen, bland annat för att se hur många barn och unga som får del av bidraget och om det är några grupper som inte utnyttjar bidraget. Mellan 150 000 och 170 000 barn uppskattas ha behov av glasögon.


(Källa: Regeringen)