Ny statistik: Allt färre barn berörs av vräkning

Ny statistik: Allt färre barn berörs av vräkning

Antalet vräkningar som berör barn fortsätter att minska, visar ny statistik från Kronofogden. Fram till sista juni i år vräktes 98 barnfamiljer – en minskning med sex familjer jämfört med första halvåret i fjol. Många av vräkningarna sker på grund av hyresskulder på under 10 000 kronor.

Kronofogden har under många år samarbetat med länsstyrelser, kommuner och hyresvärdar i arbetet med att förebygga vräkningar.

– Sett över några år tror jag att våra ansträngningar att få till en lokal samverkan mellan exempelvis hyresvärdar och kommuner har bidragit till den här minskningen, säger Lars Bodin på Kronofogden.

Antalet vräkningar där barn berörs uppgick under första halvåret 2017 till 98, jämfört med 104 motsvarande period förra året. Det totala antalet barn som berörs av vräkning minskade under samma period från 200 till 188 barn.

I 235 av landets 290 kommuner har inga barnfamiljer blivit vräkta under första halvåret 2017. Samma period förra året var siffran 223 kommuner. Dalarna, Halland och Kronoberg är de enda länen där inga barn är berörda av vräkning.

LÄS ÄVEN: Barnfamiljer är vinnarna i nya budgeten

– En hyresgäst som har problem med att betala hyran bör agera så tidigt som möjligt och ta kontakt med hyresvärden för att hitta en lösning. För hyresvärden är det viktigt att arbeta förebyggande med vräkningar, till exempel genom att kontakta hyresgästen redan vid den första uteblivna hyran. Det bästa är om parterna kan lösa situationen utan att Kronofogden behöver kopplas in, säger Lars Bodin.

Fakta om Kronofogdens arbete med att förebygga vräkningar

Många tror att familjer med barn inte kan vräkas. Det stämmer inte. Men vi är många som arbetar för att problemet med att barn drabbas av en vräkning ska minska, allra helst försvinna helt och hållet. Tillsammans med flera länsstyrelser stöttar Kronofogden kommuner i arbetet med att förebygga vräkningar. Vi jobbar för att det ska finnas en lokal samverkan mellan till exempel hyresvärdar, socialtjänst samt budget- och skuldrådgivare. Målet är att så få barn som möjligt ska bli berörda. Siffrorna visar att det är viktigt att arbetet fortsätter. Även om det går åt rätt håll är det fortfarande för många barn som drabbas.

Kronofogden och Bris, Barnens rätt i samhället, har också ett gemensamt projekt för att ge stöd till barn i ekonomiskt utsatta familjer. I samarbetet utbildar vi till exempel varandras personal och utbyter erfarenheter. Men det viktigaste är att barnen kan ringa till Bris och prata med en vuxen om sin oro. 

LÄS ÄVEN: Kostnader för att bo i hus